Kære planchef

Årsmødet og generalforsamlingen blev i år holdt på teams og forkortet som følge af Corona restriktionerne. Men med 37 deltagere til generalforsamling og ca. 50 til at høre nyt fra KL og ERST fik vi alligevel holdt et godt årsmøde omstændighederne taget i betragtning.

De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt, så eneste nyhed er den ny revisor Lars Peter Salhøj fra Skive fordi vores tidligere formand Peder Bagge valgte at træde af som revisor. Tak til Peter for hans indsats og altid positive bidrag til vores forening.

Referat fra generalforsamling og slides fra KL og ERST finder du både på Danske Planchefers hjemmeside samt på vores KTC netværksside.

Men der mangler noget. Vi mangler at mødes. Vi håber naturligvis – og er stadig optimister – på at vi kan afholde den annoncerede studietur i slutningen af maj. Så du skal fortsat reservere 27.-29. maj 2021 til en spændende studietur til Gøteborg.

Ud over den kollegiale snak savner vi også de faglige oplæg fra årsmødet. Dem er bestyrelsen i gang med at planlægge som videokonferencer her i løbet af foråret. Det vender vi tilbage til i det nye år.

Årsmødet i 2021 skulle gerne blive afholdt som normalt. Hindsgavl er booket til 18.-19. november. Sæt kryds i kalenderen – så ses vi der.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg jer alle en glædelig jul og godt nytår. Må juleferien være god ved jer.

Bedste hilsner
Henrik