KTC og EnviNa arrangerer den 19. og 20. maj 2015 konferencen Natur & Miljø 2015 – den store nationale konference om naturen og miljøet.

Natur & Miljø 2015 har udvidet samarbejdet mellem organisationer og myndigheder til også at omfatte Dansk Byplanlaboratorium, som i en årrække har gennemført den traditionsrige Åbent Land-konference. Åbent Land- konferencen er nu integreret i Natur & Miljø 2015 og indbyder til dialog på tværs af planlægger-, natur- og miljøforvaltning.

Natur & Miljø 2015 har som rød tråd, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling og samtidig tænke helhed i forvaltningen. Samarbejdet med Dansk Byplanlaboratorium og integrationen af Åbent Land-konferencen virker som en garant for, at konferencen kan diskutere helhed i forvaltningen på en fagligt relevant måde også for planchefer og planlæggere.

Konferencen Natur & Miljø 2015 samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks landskab, natur og miljø. Målgruppen er primært miljø- og naturforvaltere samt planlæggere fra kommuner, regioner og statslige styrelser samt de organisationer, virksomheder, rådgivere og forskere, der interesserer sig for udviklingen af landskabet, den danske natur og vores miljø.

Det får du med hjem

Målet med konferencen er – gennem faglig debat og drøftelser på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter indenfor natur- og miljøområdet – at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med den bedste forvaltning af Danmarks landskab, natur og miljø.

Læs mere om konferencen her