Formålet med vores forening er at skabe et fagligt, ledelsesmæssigt og kollegialt netværk for planchefer i danske kommuner og regioner, et netværk vi dyrker på vores to årlige møder – forårsmødet i maj og årsmødet i november – hvor vi har oplæg, debat og masser af kollegialt samvær.

Vi gik ud af 2015 med ønske om yderligt at styrke vores netværk, og på den baggrund har vi i bestyrelsen i 2016 haft fokus på at styrke.

  • bestyrelsen ved uddelegering af ansvarsområder
  • samarbejdet mellem bestyrelsen og planfaggruppen
  • lokalnetværk i vores forening

Vores fokusområder er tæt forbundet.

Uddelegeringen af ansvarsområderne i bestyrelsen, har givet en større fællesskabsfølelse og en god energi, der sat flere ressourcer i spil, til at løfte vores løbende opgaver og ikke mindst prioritere samarbejdet mellem bestyrelsen og planfaggruppen.

Vi har prioriteret et større overlap mellem bestyrelsen og planfaggruppen, så der nu er to medlemmer der deltager begge steder. Lisbeth har som næstformand i bestyrelsen, påtaget som opgaven som formand for planfaggruppen, og vil efterfølgende fortælle mere om det arbejde. Herudover har vi aftalt to årlige fællesmøder.

Med udgangspunktet i ønsket om at styrke lokalnetværket, har vi til at starte med kigget på eksisterende netværk rundt i landet.

Der blev på den baggrund taget initiativ til et opstartsmøde for et netværk for planchefer i  Kreds Hovedstaden. Mødet blev holdt d. 16. september i Ishøj. Der var en pæn deltagelse og flere tilbagemeldinger med ros for initiativet og en tilkendegivelse om fremadrettet at ville deltage. Der er aftalt kvartalsmøder for kredsen, næste møde bliver afholdt 25. november i Glostrup.

Bestyrelsen er opmærksom på at få hele landet repræsenteret, det har længe været et ønske at få Fyn med, og vi håber at det  lykkes i år.

Årsmødet i 2016 blev traditionen tro holdt her på Hindsgavl med 43 deltagere.

Årets emne var ledelse og vi blev klogere på både selvledelse og primadonnaledelse.

I skønne omgivelser og skøn forplejning, var der også sat tid af til at nyde samværet med gode kollegaer.

Vores forårsmøde blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding.

Turen var planlagt til Hamborg.

Vi  havde i samarbejde med arkitekt Torben Gade arrangeret et par begivenhedsrige dage, hvor der ville blive rig mulighed for at få et byplanfagligt blik på byens forrygende udvikling.

Den  manglende tilmelding, tilskriver vi  den altid travle forårstid, så vi har valgt at genbruge programmet i 2017, så sæt kryds i kalenderen den 4. og 5. maj.

Vi ønsker i bestyrelsen et fortsætte arbejdet med at styrke netværket i vores forening i 2017, vi vil arbejde på at få en digital platform for vores forening, hvor vi kan sparre og vidensdele.

Herudover ønsker vi at styrke snitfladen til vores samarbejdspartnere.

Vi håber, at I vil støtte op ude i lokalnetværkerne samt at vi ses til vores fremtidige arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Anja Carlslund

Formand