Plandata var årets hotteste emne.

2017 var høringernes år. I alt 34 høringer modtog vi i fjor, hvoraf to (større) høringer blev afsluttet i 2018. I
år har det været et mere normalt år mht høringer. Vi har pt modtaget 8 høringer i år.

Men det har alligevel været et travlt år i Planfaggruppen. Udover vores 4 møder i gruppen har vi deltaget i
forskellige arbejdsgrupper og så har PLANDATA været året ressourcesluger i kommunerne. Det startede
første arbejdsdag i det nye år, hvor vi kunne konstatere, at der var fejl i den nye Plandata. Herefter har fulgt
en længere føljeton med de udfordringer og problemer, som Plandata har givet. Ingen tvivl om at systemet
har været en udfordring for Erhvervsstyrelsen, og at de har været under pres for at levere. Men det har
givet en rigtig dårlig proces over for kommunerne og en masse arbejde med at konsolidere data. Det er ikke
alle kommuner, der er færdig med det endnu, og så venter fejlretninger, når deljordstykker skal verificeres.

Vi har oplevet et godt og frugtbart samarbejde med KL i denne og andre sager, fx sager som er
eftervirkninger af planloven, tilpasning af regler for produktionserhverv fx højhuse med lukkede vinduer,
plads til restauranter og lign.

SKAT har heldigvis udskudt ejd. vurderingen 1 år og vil teste 80.000 vurderinger af, men jeg frygter stadig
for omfanget af den opgav, vi får med at rette data til og snakke med utilfredse borgere.
Men endnu mere kan det bekymre, hvordan det kommer til at påvirke den måde vi planlægger på
fremover. Det vil uvægerligt blive mere projektorienteret og kortsigtet.

Staten har samme med KL sat et arbejde i gang om digitale planer. Med fokus på lokalplaner. Det kan der
været megen fornuft i, men det kommer helt an på hvad man vil bruge det til og der ser kommunerne og
staten nok forskelligt på det. Men positivt at vi bliver involveret fra starten i drøftelserne.

KL har haft nogle arbejdsgrupper, som har arbejdet med plandata, landzonevejledning og miljøvejledninger
for støj, lugt og luft. Her har kommunerne bidraget med kompetente fagfolk. Det er ikke nogen enkel
opgave. Alene at blive enige om et kommissorium er krævende.

”Fremtidens planlægger” hedder det projekt, som vi har arbejdet med i PLANfaggruppen, og der er kommet
en strategi og nogle indsatsområder ud af det. Nu mangler vi ”blot” at eksekvere.

Høringer:

 • Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 1. del
 • Planlovsændring
 • Bekendtgørelse Plandata
 • Vejledning oversvømmelse og Erosion
 • Kortidsudlejning af helårshuse
 • Landsplanredegørelse
 • Støjbekendtgørelse
 • Vejledning Miljøvurdering 2. del

Arbejdsgrupper:

 • Miljøvejledninger
 • Plandata
 • Landzone
 • Digitale planer
 • Fremtidens Planlægger

November 2018

Formand for Planfaggruppen
Henrik Børsting Aagaard
Leder af PLAN, vejle Kommune, Teknik & Miljø