Stemningen var i top, da Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl den 19.-20. november 2009. Torsdag bød på gode indlæg og debat med Miljøministeriet, præsentation af nye medlemmer, middag, musikalsk underholdning og hyggeligt samvær. Fredag samledes vi om det topaktuelle tema: samspillet mellem politikere og forvaltning.

Hvordan kommer vi godt i gang med de nye byråd? Hvordan bruger vi vores erfaringer mere målrettet til at styre planprocesser, så både politikere, planlæggere og eksterne aktører trækker på samme hammel? Engagerede oplægsholdere og diskussionslystne deltagere gjorde dagen til en succes.

Medlemmer af Danske Planchefer kan læse referat fra generalforsamlingen i foreningens projektrum

Slides fra oplæg

Frederikshavn Kommune
Ole Bladt Hansen
Tim Jeppesen

Bo Andersen måtte i sidste øjeblik melde afbud som oplægsholder. Ole Bladt-Hansen og Tim Jeppesen indarbejdede nogle af de temaer, han skulle have talt om, i deres oplæg.

Program

Årsmøde 2009 Program

Deltagerliste

Årsmøde 2009 Deltagerliste