Danske Planchefer har i dagene 18.-19. november afholdt sit årsmøde på Hindsgavl slot i Middelfart.

Danske Planchefers årsmøde var præget af engagement, vidensdeling og fællesskab.
Årsmødet 2010 i Danske Planchefer havde fokus på ledelse, men bød også på faglige indlæg

Holger Bisgård, kontorchef i det tidligere By og Landskabsstyrelsen, som nu er døbt om til Naturstyrelsen, fortalte om styrelsens initiativer indenfor den fysiske planlægning. De to planlagte oplægsholdere kunne desværre ikke deltage p.g.a en sag med et testcenter for vindmøller i Thy. Dette tema fyldte iøvrigt en hel del i Holger Bisgårds gennemgang, men der blev dog også tid til at orientere om initiativer indenfor bæredygtig byudvikling m. m. m. Spørgelysten var stor både om konkrete sager og om landsplanredegørelsen og styrelsens overordnede holdning til planlægning i yderområderne.

Niels Østergård, formand for Fomidlingsforum K13, har gennem mange år været repræsentant for statens byplanlægning m.m. men er nu “pensioneret”. Han benyttede lejligheden til at krydre sit oplæg med personlige betragtninger og erfaring. Hans oplæg tog udgangspunkt i en konsulentundersøgelse af kommuneplanlægningen i hele landet, som har ført til at følgegruppen K13 har fremlagt 5 anbefalinger til proces og temaer for den næste planstrategi. Niels Østergård understregede især det poltiske aspekt i planstrategien, og der blev også efter dette indlæg stillet mange spørgsmål. Et af temaerne var den situation, kommeplanlægningen står i i dag, med 3 forskellige udgaver af planloven: En for hovedstadsområdet, en for yderområderne og en for resten af landet – det “ind imellem”.

KL var for første gang officielt repræsenteret ved Christina Føns fra KLs kontor for planlægning, som fortalte om aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet. Hun kom ind på regeringens initiativer til Afbureaukratisering, der har affødt forskellige delprojekter, bl.a. om digitale lokalplanprocesser. Der blev spurgt ind til OSD projektet og Vandmiljøplanerne.
Christina havde også et par ønsker til planlæggerne: Kom med de gode historier, der kan være med til at gøre planområdet kendt og kom gerne med faglige input til KL.

De nye medlemmer i foreningen fik lejlighed til at præsentere sig og der var også her ønske om at bruge planchefnetværket til tværgående samarbejde og sparring om konkrete problemstillinger i de enkelte kommuner.
Aftenen stod i fællesskabets og vidensdelingens tegn og det blev udnyttet til fulde både med korsang og gode diskussioner.
Om fredagen var der ledelsesudfordringer på programmet med oplæg og workshop, styret med sikker hånd af Ole Bach fra firmaet Ledelsesforståelse.

Betina Wolfgang Rennison, lektor, Ph.d. – Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, gav forsamlingen et engageret indblik i emnet Ledelse under forandring. Den offentlige sektor er under hårdt pres i de kommende år, og ressourcerne reduceres, men det er ikke noget nyt, at der sker forandringer i opfattelsen af ledelse. Betina gav et historisk overblik over ledelseteorierne, som vi kunne spejle de aktuelle tendenser i, og sluttede af med 11 paradokser, som vi står midt i, når vi skal udføre vores ledelsesopgave. Betina beskrev meget underholdende og overbevisende både “Af- paradokseringsstrategien” og “Re- paradokseringsstrategien” og endte (heldigvis) med et par pointer, som vi som ledere kunne tygge lidt på: Ledelse er at mestre paradokser – fra monofoni til polyfoni, og Ledelse er at skabe ledelse – fra ledelsesret til ledelsesrum.

Efter workshoppen fortalte Ulrik Winge, chef for Center for Bydesign i Københavns Kommune, om hvordan man i København arbejder med ressourcestyring og ledelse. Ulrik Winge viste ved eksempler, hvordan planlægningsindsatsen kan målsættes og hvordan værdien af planlægningen herigennem kan synliggøres. En vigtig pointe i Ulriks oplæg var, at den cykliske proces, som er en del af arbejdsmetoden, i sig selv gav nyttig vigtig viden og læring. Det blev herigennem muligt at kvalificere sine mål og beskrive effekter og ydelser. Men udgangspunktet, som også Ole Bach understregede i sin indledning, er fokus på, hvad resultatet af vores ydelser er hos borgere.
Ca. 50 medlemmer deltog i årsmødet.

Herefter var der generalforsamling og afslutning.

Slides fra oplæg

Ole Bach
Ulrik Winge
Betina Wolfgang Rennison
Aktuelle KL initiativer og samarbejdsprojekter
Pointer fra deltagerne

Program

Program

Deltagerliste

Deltagerliste