Aktiviteter

Danske Planchefers aktiviteter omfatter især 2 årlige begivenheder – årsmøde og forårsmøde. I menuen til venstre kan du finde informationer om tidligere og kommende arrangementer i foreningen

Forårsmøder

Forårsmødet afholdes som regel som et heldagsmøde i maj. Det tager afsæt i en aktuel, faglig problemstilling og afholdes et sted i landet, hvor der er noget at se på inden for dette tema. Mødet indeholder en kombination af oplæg, debat og besigtigelse – samt, ikke mindst – den kollegiale udveksling af nyt ”hjemme fra kommunen” over kaffen, frokosten og gåturen. Traditionen med at lade det faglige være udgangspunkt på forårsmødet og have et ledelsestema på årsmødet er opstået undervejs – i de første år var emnerne mere blandede.

Årsmøder

Årsmødet holdes som regel i november. Det starter torsdag eftermiddag og slutter fredag ved middagstid. Umiddelbart herefter afholdes generalforsamling. Årsmødet indeholder nyt fra Naturstyrelsen og/eller Miljøcentrene, middag og socialt samvær torsdag aften og et ledelsestema med oplæg og diskussion fredag. Nogle gange byder aftenprogrammet på et foredrag fra en spændende personlighed, et musikalsk indslag eller lignende. Men der skal også være god tid til at snakke sammen.

Danske Planchefer Aktiviteter

Du finder information om kommende og afholdte aktiviteter ved at følge nedenstående links:

Kommende aktiviteter

Afholdte aktiviteter