About Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far Webmaster has created 59 blog entries.
3 04, 2016

Forårsmøde aflyst – genoptages i 2017

april 3rd, 2016|Forårsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Forårsmøde aflyst – genoptages i 2017

Grundet for få tilmeldinger, har vi set os nødsaget til at aflyse den planlagte forårsmøde- studietur til Hamborg. Turen vil dog blive taget op igen i foråret 2017 med håbet om, at det er muligt at skaffe tilstrækkelig opbakning til at gennemføre turen. De tilmeldte vil få direkte besked. / Bestyrelsen...

28 02, 2016

Referat fra generalforsamling i Danske Planchefer nov. 2015

februar 28th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamling i Danske Planchefer nov. 2015

Herunder et referat af generalforsamling i Danske Planchefer, november 2015. 1.    Valg af dirigent Kirsten Eldon blev valgt. Kirsten konkluderede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2.    Formandens beretning Ligger på Danske planchefers hjemmeside. Godkendt. 3.    Godkendelse af regnskab Godkendt 4.    Godkendelse af budget Godkendt 5.    Forslag fra medlemmerne Ingen 6.    Orientering om arbejdet i Planfaggruppen Ligger på Danske planchefers hjemmeside 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Peter Bagge genopstiller ikke. Karina Kisum Jensen valgt til bestyrelsen. Anja Carlslund valgt til bestyrelsen. Tine Christiansen udtræder. Sara Paarup indtræder som bestyrelsesmedlem. Henrik Børsting Aagaard valgt som suppleant. Lisbeth Errboe Svendsen valgt. 8.    Godkendelse af revisor Jan Carlson genvalgt 9.    Eventuelt Der arrangeres forårstur d. 28.-29. April 2016 til en europæisk by - det kunne blive Hamborg, men gode forslag er meget velkomne. D. 17.-18. November 2016 afholdes årsmøde på Hindsgavl Slot. En stort tak til Afgående formand Peter Bagge for det store arbejde han har gjort i sin tid i bestyrelsen og som formand!

18 11, 2015

Danske Planchefer – årsberetning 2015

november 18th, 2015|Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefer – årsberetning 2015

Beretning Danske Planchefer 2014/2015  Generelt. Igen har periodens arbejde været påvirket at den løbende debat om planloven og hvordan den kan moderniseres. Debatten der også var et hovedemne i 2014 blev i denne periode endnu mere politisk. Og der tegnede sig næsten en budkrig hvor vinderen var den der gav løfter om størst mulig liberalisering. Det skyldes nok især det faktum, at et valg var under opsejling og at KL sendte borgmestrene i front med ønsket om forandringen. En proces der var godt forberedt i 2014 med det barriere katalog KL lancerede i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2014 Mange af vores medlemmer har sikker i løbet af perioden produceret oplæg til de politiske udvalg eller til kommunens borgmester. Kl udgav som et led i arbejdet i marts måned ”Danmark i vækst og balance – 32 konkrete løsningsforslag for den fysiske planlægning” Der er tale om 32 konkrete bud på, hvordan planloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven kan ændres så kommunerne mere målrettet kan sikre lokal vækst og udvikling samt en bedre balance i Danmark. De 32 løsningsforslag var også et vægtigt input til arbejdet med planlovsanalysen. Som vi alle ved blev der udskrevet folketingsvalg, så vi alle skulle til stemmeurnerne den 18. juni. Også i valgkampen blev planloven et tema. Blå blok meldte klart ud med en liberalisering, f.eks. fra Eva Kjer Hansen: ” Planloven skal være lokal - Kommunerne skal bestemme mere over de lokale forhold. Planloven er alt for rigid og er ofte en hindring for vækst og aktiviteter i lokalsamfundet, lige som mange borgere oplever at den sunde fornuft er forsvundet” Rød blok ved regeringspartiet var lidt mere afdæmpet med et udspil om ”en mere fleksibel planlov” nævnt sammen med bedre bredbånd og lavere [...]

4 11, 2015

Last minute chance – deltag i Danske Planchefers årsmøde

november 4th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Last minute chance – deltag i Danske Planchefers årsmøde

Vi har fået mulighed for at udvide tilmeldingsfristen for deltagelse i Danske Planchefers årsmøde d. 19. og 20. november 2015, så du kan indtil d. 11. november kl. 12:00, stadig nå at tilmelde dig. Vi håber, at vi på denne måde, kan få de sidste med til et par berigende dage på Hindsgavl Slot. BEMÆRK: Der er ingen ledige værelser på Hindsgavl, så du skal selv sørge for overnatning. Se hoteller i området... Se programmet - og tilmeld dig...

4 11, 2015

Dagsorden til Danske planchefers generalforsamling 2015

november 4th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Dagsorden til Danske planchefers generalforsamling 2015

Da der ikke er indkommet forslag til dagsordenen til generalforsamlingen i Danske Planchefer 2015, er dagsorden fortsat som følger: Valg af dirigent Formandens beretning Godkendelse af regnskab Budget for 2016, herunder fastlæggelse af kontingent. Forslag fra medlemmerne Orientering om arbejdet i Planfaggruppen Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Godkendelse af revisor Eventuelt Generalforsamlingen afvikles d. 20. november kl. 08:45-09:45 på Hindsgavl i Middelfart - i forbindelse med foreningens årsmøde.

22 10, 2015

Reminder: Danske Planchefer årsmøde 2015

oktober 22nd, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Reminder: Danske Planchefer årsmøde 2015

Tilmeldingen til årsmødet i Danske Planchefer den 19. og 20. november på Hindsgavl er godt i gang. For at få størst udbytte at årsmødet er det vigtigt at så mange som muligt møder op og bidrager til diskussionen om vores fælles fremtid. Det styrker bestyrelsen i deres kommende arbejde og er med til at give et mere sikkert mandat. Og det er også godt for netværket med en bred deltagelse, for som altid er der i programmet indlagt gode muligheder for at netværke Hvem ved? måske er det på Hindsgavl du møder en kollega der har en idé til løsningen på det problem du lige går og tumler med. Vi glæder sig til at se dig på Hindsgavl! Peter Bagge Formand  

29 09, 2015

Årsmøde i Danske Planchefer

september 29th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Årsmøde i Danske Planchefer

I bestyrelsen i Danske Planchefer glæder vi os til årsmødet 2015. Det afholdes på Hindsgavl Slot, d. 19. til 20. november 2015 Med en ny regering der for alvor har sat fokus på planlove er vores fagområde stormomsust som aldrig før. Vi oplever også et samfund i fornyet vækst. Endnu har vi ikke nået samme tempo som lige før boblen sprang, men der sker meget om ørene på os. Også når vi søger nyt personale begynder det lige så stille at vise sig. Vi skal derfor være skarpe som ledere så vi kan opfylde vores politiske ledelses mål, men også være en arbejdsplads der kan tiltrække de dygtige medarbejdere vi har brug for. Noget af alt dette vil komme i spil på årsmødet. Plus der bliver selvfølgelig god mulighed for at pleje og udvide dit faglige netværk Vel mødt! Se programmet og tilmeld dig...

29 09, 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

september 29th, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

Der indkaldes hermed til generalforsamling I Danske Planchefer Generalforsamlingen finder sted den 20. november kl. 8.45 på Hindsgavl Slot, Middelfart Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.    Valg af dirigent 2.    Formandens beretning 3.    Godkendelse af regnskab 4.    Budget for 2016, herunder fastlæggelse af kontingent. 5.    Forslag fra medlemmerne 6.    Orientering om arbejdet i Planfaggruppen 7.    Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8.    Godkendelse af revisor Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jfr. stk. 4 skriftligt sendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

28 07, 2015

Forberedelsen af årsmødet 2015 er godt i gang

juli 28th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Forberedelsen af årsmødet 2015 er godt i gang

Selvom vi har fået en ny regering, eller måske netop derfor skal du huske årsmødet i Danske Planchefer den 19. og 20. november på Hindsgavl slot. Vi er sammen med KL ved at forberede dag 1 hvor der vil være fokus på Planloven og hvad der sker på området. Med et regeringsskifte og flytningen til et nyt ministerium, Erhvervs og Vækstministeriet er der lagt op til forandringer. Det bliver med oplæg fra  kontorchef Christina Berlin  Hovmand , Tværgående planlægning. For at sætte det hele i perspektiv kommer fremtidsforsker Liselotte Lyngsø  fra Future Navigator med et indlæg om ”Lyt højere og  planlæg til  fremtiden”, hun har lovet at det nok skal sætte gang i snakken. ”Hvem planlægger I egentlig for?” Men så er det nu vi skal bygge vindmøller og ikke læhegn. På dag to er fokus på Personale, primadonnaledelse og planlægning. Udfordringerne er ikke blevet mindre, vi skal stadig udvikle vores organisation, men også sikre at vi kan lede og motivere det personale vi har ansvaret for. Nogle af vores traditionelle værdier kommer under pres og vi kan blive mødt med spørgsmål som, ”Hvem planlægger I egentlig for?” Samtidigt  står den digitale lokalplan klar ved hoveddøren med en forventning om snart at komme ind i varmen, det vil udfordre vores arbejdsgange og stille spørgsmål ved om vi gør det rigtigt og hurtigt nok, hvor svært kan det være. Endeligt er der som altid en god mulighed for at pleje netværket og få skabt nye kontakter rundt om i landet Så der er mange gode grunde til at du fastholder din kalenderreservation så vi kan ses den 19. og 20. november. Du kan læse et referat af sidste års årsmøde her: Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer Er du medlem af Danske Planchefer sender [...]

26 05, 2015

D. 19. og 20. november 2015 afholdes der årsmøde og generalforsamling i Danske Planchefer i de smukke rammer på Hindsgavl slot . Husk at sætte kryds i kalenderen

maj 26th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til D. 19. og 20. november 2015 afholdes der årsmøde og generalforsamling i Danske Planchefer i de smukke rammer på Hindsgavl slot . Husk at sætte kryds i kalenderen