About Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far Webmaster has created 61 blog entries.
22 08, 2014

Årsmøde 2013

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2013

Danske Planchefer årsmøde 2013 Danske Planchefer afholdte sit årsmøde i dagene 14. - 15. november på Hindsgavl slot i Middelfart. Opsummering af årsmødet 2013 Danske Planchefer holdte årsmødet på Hindsgavl Slot, hvor emner som initiativ, indflydelse og byudvikling var på dagsordenen. Se eller gense slides fra oplægsholderne her: Initiativ og indflydelse Initiativ og indflydelse - om politik og faglighed Byudvikling fra vision til by! Byudvikling som vækstfremmere

22 08, 2014

Forårsmøde 2013

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2013

Planer og Markedsorienteret arealudvikling Danske planchefers forårsmøde fokuserer i år på planer og markedsorienteret arealudvikling. Du vil få oplæg fra forskellige interessenter - kommuner, ejendomsudvikleren og konsulenten. Der bliver gode muligheder for at få en dialog om de forskellige roller, og hvordan du kan få det bedst mulige samspil i din kommune. Fungerer samspillet ikke, risikerer du at netop din kommune bliver fravalgt næste gang et udviklingsprojekt skal placeres. Forårsmødet inderholder også en bustur, hvor du får præsenteret nogle af de projekter der er i gang i Esbjerg, og hvor der bliver gode muligheder for at pleje netværket. Program Forårsmøde Program Praktiske oplysninger Pris Deltagelse i forårsmødet : 700 kr. excl. moms. Sted Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Tog Tog fra København med afgang 7.28 ankommer til Esbjerg kl. 10.23. Gåtid fra stationen til hotellet er 5 min på hurtige ben. Retur kl. 16.42 med ankomst i København kl. 19.50. Mulighed for skift i Middelfart begge veje.

22 08, 2014

Årsmøde 2012

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2012

Regler, netværk, faglighed og regler Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl Slot og fik krydret de faglige diskussioner med en omgang poetisk rap-satire Tekst: Jakob Fälling ”Det handler om planloven, og det er ik' for sjov. Og grøn vækst, kompetencer og viden. ...er det ikke nogle diffuse plusord alle bruger, hele tiden? ”Rapperen Per Vers sluttede førstedagen på Danske Planchefers årsmøde af med et brag af en rap, ni minutters improvisation over emner og ord, som han havde suget til sig under mødet. Mødet blev holdt på Hindsgavl Slot, hvor godt 50 planchefer fra hele landet deltog. Desværre var KLs konsulenter forhindret i at deltage som annonceret, men i stedet orienterede Anne Justesen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, om de regionale udviklingsplaner. Hun forklarede, hvilke berøringsflader, de regionale planer efter hendes opfattelse har med kommunernes planer. Anne Justesen tegnede fællestemaerne op i alle landets regionale udviklingsplaner - Klima & Miljø, Infrastruktur og Mobilitet, Bæredygtig Vækst samt Sundhed og Uddannelse - og gennemgik, hvilke overskrifter de enkelte regioner har valgt at fokusere nærmere på. Hun markerede klart, at regionernes planlæggere har kompetencer og ressourcer til at bistå kommunerne med nogle af de analyser, som kommunernes egne planafdelinger ikke har kræfter til at løfte i det daglige. Ændring i Naturstyrelsen Sanne Kjær, kontorchef i Naturstyrelsen, orienterede om Naturstyrelsens flytning og nye organisering. Hun berørte den igangværende proces omkring Kommuneplan 2013, og det affødte flere spørgsmål. Endelig tog hun fat på det nye forslag til ændring af planloven. Et forslag, der på dagen var mindre end en uge gammelt. Sanne Kjær kaldte lovforslaget en tilbagerulning af den tidligere regerings planlovsændringer, og forklarede i store træk, hvilke fornyelser, lovforslaget indeholdt: -De 29 yderkommuner, der hidtil har haft særregler på en [...]

22 08, 2014

Forårsmøde 2012

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2012

Udvikling eller afvikling – er det to sider af samme sag? Cirka 20 planchefer deltog, stemningen var god og der var stor diskussionslyst. Tak for det, til alle jer som deltog. Vi begyndte dagen med at blive budt velkommen af foreningens formand Karina Kisum Jensen. Hele Danmark, men også Europa står midt i en krisetid, og uanset hvilken størrelse kommune eller by man arbejder med, hvordan planlægger man inden for de rammer? Det blev en meget spændende dag med et fint sammensat og varieret program, som gav os 5 meget spændende og forskellige oplæg samt en god gåtur i dejligt vejr i Korsør by. Danske Planchefers Forårsmøde d. 11. maj 2012 Tine Christiansen, planchefen i Slagelse Kommune lagde ud med et oplæg om Korsør by. Hvordan planlægger man for en by, hvor luften er gået ud af udviklingen. Færgehavnen er lukket, toget går 3 km udenfor byen, men der er trods alt nogle arbejdspladser i byen, om end ikke i det omfang man måske engang havde forestillet sig.Det er for tidligt at sige noget om, hvordan det går Korsør som følge af den nuværende planlægning. Drøftelsen handlede om, hvordan man finder en bys identitet og hvordan arbejder man realistisk med byens situation. Dels i byens egne øjne, men også i politikernes øjne og i forhold til de andre byer i Slagelse kommune. Sociolog Henrik Dahl, tog over og indviede os i megatrends i byudviklingen. Pointen var, at det ikke er planlægning, der sikrer, at der sker en udvikling i en by. Men hvad er det så? Det er dels at byen skal ligge det rigtige sted i forhold til den infrastruktur der bygges. Der skal være et stærkt erhvervsliv. Der skal være uddannelsesinstitutioner i byen, [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2011

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2011

Danske Planchefer afholder sit årsmøde i dagene 24. - 25. november 2011 på Hindsgavl slot i Middelfart. Miljøministeren lover et spændende forår! Vi fik et forrygende oplæg fra Holger Bisgaard, Kontorchef i Naturstyrelsen, hvis kropssprog vi skulle aflæse, idet han ikke kunne sige så meget om ministerens udspil, fordi hun ikke selv har meldt så meget ud. Signalerne vi kunne aflæse var dels, at det er vigtigt, at læse regeringsgrundlaget, fordi aldrig har der stået så meget om planlægning, byer og landområder som i dette regeringsgrundlag. Følgende spændende pointer har vi fæstnet os ved For det første har regeringen prioriteret penge til området, hvilket ikke er sket i mange år. Ministeriet skal nu finde sine ben at stå på for at løfte det som skal igangsættes. Holger Bisgaard håbede, at man allerede før jul er klar med nogle udmeldinger om, hvad der kommer til at ske på forskellige områder, som sagt kunne han ikke love det. Indholdsmæssigt berørte Holger Bisgaard følgende emner; Vi kan forvente en indsats på naturområdet, f.eks. skovrejsning Ny zonering af landbruget og det åbne land, der skal planlægges for landområderne, herunder nedrivning af ejendomme Mere vindenergi – dér hvor det blæser, vi skal alle indstille os på, at synes at vindmøller er pæne Bedre og mere grønne byer, som skal understøttes som vækstcentre på en bæredygtig måde Nye miljøzoner, der er lagt op til at ministerierne arbejder på tværs Klimatilpasning kommer der stort fokus på – det skal sikres, at der ikke ligger lovgivning i vejen Der forventes planlovsændringer, dels rulles de sidste ændringer delvist tilbage og dels forventes det, at der kommer nogle forenklinger, som bl.a. betyder, at kommunalbestyrelsen kan delegere visse beslutninger fra politikerne til administrationen. - Der skal [...]

22 08, 2014

Forårsmøde 2011

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2011

Et energisk forårsmøde i klimaets tegn! Der var lagt op til de helt store linjer i Planchefernes program for forårs-mødet 2011, der foregik på Alsion i Sønderborg. Project Zero Efter formanden Hanne Moes velkomst og introduktion til de 30 fremmødte og forventningsfulde planchefer, blev ordet givet videre til Direktør Peter Rathje fra Project Zero. Han fortalte om, hvordan man i Sønderborg gennem et samarbejde mellem kommunen og lokale virksomheder har udarbejdet en vision om ”Vejen mod nullet”, der viser retningen for Sønderborg områdets klimaindsatser frem mod 2029. I en Masterplan giver eksperterne deres bud på, hvordan visionen bliver til virkelighed, og Roadmap 2010-2015 er en handlingsplan med fokus på de klogeste ind-satser frem til 2015, hvor CO2-udledningen skal være 25% lavere. Peter Rathjes budskaber var bl.a. at gamle kendte løsninger ikke dur, og at involvering af borgere og virksomheder er afgørende for at få succes. Visionen indeholder 3 overordnede temaer: En masterplan for Sønderborgs byudvikling udarbejdet af arkitekten Gehry, Project Zero og Sønderborg som Kulturhovedstad i 2017. Disse 3 temaer har været motoren i det videre arbejde. I project Zero arbejder man i offentligt privat partnerskab med grønne brændsler i fjernvarmen, biogas, energirenoveringer m.m. Som en del af projektet har man med Zero Bolig skabt lokal grøn vækst og opnået at 65% af de husejere, der har fået besøg af ”Charlie” har sat gang i energi-renoveringer! Bæredygtig byudvikling del 1 Næste oplæg af Torben Gade, arkitekt i GBL, handlede om bæredygtig byomdannelse i praksis. Torben Gade har været rundt i Europa og finde de mest interessante eksempler til os. Vauban i Freiburg har arbejdet konsekvent med bæredygtige løsninger på alle niveauer, og har bl.a. opnået, at kun 40 % af husstandene har bil, bl.a. fordi [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2010

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2010

Danske Planchefer har i dagene 18.-19. november afholdt sit årsmøde på Hindsgavl slot i Middelfart. Danske Planchefers årsmøde var præget af engagement, vidensdeling og fællesskab. Årsmødet 2010 i Danske Planchefer havde fokus på ledelse, men bød også på faglige indlæg Holger Bisgård, kontorchef i det tidligere By og Landskabsstyrelsen, som nu er døbt om til Naturstyrelsen, fortalte om styrelsens initiativer indenfor den fysiske planlægning. De to planlagte oplægsholdere kunne desværre ikke deltage p.g.a en sag med et testcenter for vindmøller i Thy. Dette tema fyldte iøvrigt en hel del i Holger Bisgårds gennemgang, men der blev dog også tid til at orientere om initiativer indenfor bæredygtig byudvikling m. m. m. Spørgelysten var stor både om konkrete sager og om landsplanredegørelsen og styrelsens overordnede holdning til planlægning i yderområderne. Niels Østergård, formand for Fomidlingsforum K13, har gennem mange år været repræsentant for statens byplanlægning m.m. men er nu "pensioneret". Han benyttede lejligheden til at krydre sit oplæg med personlige betragtninger og erfaring. Hans oplæg tog udgangspunkt i en konsulentundersøgelse af kommuneplanlægningen i hele landet, som har ført til at følgegruppen K13 har fremlagt 5 anbefalinger til proces og temaer for den næste planstrategi. Niels Østergård understregede især det poltiske aspekt i planstrategien, og der blev også efter dette indlæg stillet mange spørgsmål. Et af temaerne var den situation, kommeplanlægningen står i i dag, med 3 forskellige udgaver af planloven: En for hovedstadsområdet, en for yderområderne og en for resten af landet - det "ind imellem". KL var for første gang officielt repræsenteret ved Christina Føns fra KLs kontor for planlægning, som fortalte om aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet. Hun kom ind på regeringens initiativer til Afbureaukratisering, der har affødt forskellige delprojekter, bl.a. om digitale lokalplanprocesser. [...]

22 08, 2014

Forårsmøde 2010

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2010

Forårsmødet 2010 blev afholdt d. 27. maj i Spinderihallerne i Vejle. Landsplanredegørelsen 2006 satte ord på en ulig udvikling, der har fundet sted i en del år; Befolkning, arbejdspladser, investeringer, de dyre boliger og trafikpropperne koncentreres i stigende grad i to områder af Danmark. Et område omkring København med det meste af Sjælland og det sydlige Skåne, og et i Østjylland fra Randers i nord til Trekantområdet i syd med Århus som tyngdepunkt. I en tid, hvor udviklingen koncentreres mere og mere i hovedstadsområdet og Østjylland, er det måske vigtigere end nogensinde, at bysamarbejder opstår og udvikles både i og udenfor vækstområderne. I flere af de regionale udviklingsplaner sættes der da også fokus på byernes roller og samarbejde byerne imellem som kilde til vækst. Bybegrebet er i disse år til diskussion, og på forårsmødet satte vi fokus på byroller og bysamarbejder og hørte om erfaringerne fra eksisterende bysamarbejder og bysamarbejder i støbeskeen. Slides fra oplæg Ulla Sandgaard Program Forårsmøde Program Deltagerliste Forårsmøde Deltagerliste

22 08, 2014

Årsmøde 2009

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2009

Stemningen var i top, da Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl den 19.-20. november 2009. Torsdag bød på gode indlæg og debat med Miljøministeriet, præsentation af nye medlemmer, middag, musikalsk underholdning og hyggeligt samvær. Fredag samledes vi om det topaktuelle tema: samspillet mellem politikere og forvaltning. Hvordan kommer vi godt i gang med de nye byråd? Hvordan bruger vi vores erfaringer mere målrettet til at styre planprocesser, så både politikere, planlæggere og eksterne aktører trækker på samme hammel? Engagerede oplægsholdere og diskussionslystne deltagere gjorde dagen til en succes. Medlemmer af Danske Planchefer kan læse referat fra generalforsamlingen i foreningens projektrum Slides fra oplæg Frederikshavn Kommune Ole Bladt Hansen Tim Jeppesen Bo Andersen måtte i sidste øjeblik melde afbud som oplægsholder. Ole Bladt-Hansen og Tim Jeppesen indarbejdede nogle af de temaer, han skulle have talt om, i deres oplæg. Program Årsmøde 2009 Program Deltagerliste Årsmøde 2009 Deltagerliste

21 08, 2014

Forårsmøde 2009

august 21st, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2009

Danske Planchefer og 100 Mile (Miljøledere i Danmark) afholdt den 14 maj 2009 fælles forårsmøde i Århus. Det var et forsøg på at medvirke til at dialogen og samarbejdet mellem planchefer og miljøchefer i de danske kommuner styrkes. Det har vi brug for med de opgaver vi står overfor. På forårsmødet blev der sat fokus på planlægningsopgaver, hvor miljø og mere traditionel byplanlægning skal tænkes sammen. Slides fra oplæg Johan Galster Claus Nickelsen Niels-Peter Mohr og Søren Sloth Lave Program Program Deltagere Deltagerliste