About DP Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far DP Webmaster has created 26 blog entries.
6 05, 2021

Planchefernes regionale netværk

maj 6th, 2021|Nyheder|Kommentarer lukket til Planchefernes regionale netværk

Bestyrelsen har i samarbejde med KTC oprettet nye netværkssider til vores regioner under KTC-hjemmesiden. I vil automatisk blive medlem af de nye regionale netværk, som vil ligge side om side med vores KTC-netværk for alle medlemmer og siderne kan kun tilgås af medlemmerne fra den enkelte region, så det vil være op til jer, hvordan I vil bruge dem. Det er vores håb, at de nye netværk kan understøtte de regionale møder og aktiviteter og bruges til faglig dialog, indkaldelse til møder og til at gemme referater, oplæg, fotos mv. fra de regionale arrangementer. Hvis du ikke allerede har en aktiv brugerprofil på ktc.dk, kan du oprette én her: Opret bruger | ktc.dk Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få en nulstilling tilsendt her: Brugerkonto | ktc.dk Hvis du har en profil, fra tidligere arbejdssted, som du ikke ”kan få fat i”, kontakt da Jesper Hedegaard i KTC Sekretariatet, jh@ktc.dk, 25552828  

28 04, 2021

Danske Planchefers studietur til Göteborg den 26.-28. august 2021

april 28th, 2021|Forårsmøder, Kommende aktiviteter|Kommentarer lukket til Danske Planchefers studietur til Göteborg den 26.-28. august 2021

Længes du også efter at netværke og få faglig inspiration i den virkelige verden langt væk fra skærmmøder og hjemmekontor? Planchefernes studietur vil i 2021 blive afholdt den 26. - 28. august med en rejse til Sveriges næststørste by Göteborg. En by der er i rivende vækst, og som i år fejrer sit 400-års jubilæum. Programoverblik: Bestyrelsen har i samarbejde med byplanarkitekt Marianne Bendixen tilrettelagt et spændende program med masser af byplanfaglige vinkler på Göteborgs udvikling, og hvor vi tilmed får god tid til at netværke. Vi glæder os til en 3-dages tur med overnatning på det centralt beliggende Hotel Bellora, der har tagterrasse med udsigt over Göteborgs skyline https://www.hotelbellora.se/ Faglige temaer for turen er: Introduktion til Göteborg by og projekt ’Älvstaden’, der er nordens største byudviklingsprogram. Storskala by- og havneomdannelsesområder i udvalgte dele af Älvstaden. BID i Gamlestaden – et privat-offentligt bysamarbejde om transformationen af en tidligere forslummet bydel. Grønne og bæredygtige byrum – herunder udflugt til flere parker, der er anlagt i anledning af jubilæumsåret. Aftenbesøg i den gamle bydel Haga Praktiske oplysninger: Pris: Deltagelse i forårsmødet 2.900 kr. inkl. mad og drikke, samt to overnatninger på enkeltværelse og lokal transport. NB: Transporten til og fra Göteborg står deltagerne selv for. Det giver størst fleksibilitet, da deltagerne kommer fra hele landet, og der er stor forskel på rejsevejen fra fx Nordjylland og Hovedstadsområdet. Vi opfordrer til at deltagerne arrangerer samkørsel/samrejse så vidt muligt. Tilmeld dig her... Tilmelding senest onsdag den 7. juli 2021 kl. 23:59. Umiddelbart herefter tager vi bestik af Covid19 situationen og udskyder turen, såfremt udsigterne for afrejsen stadig er for usikre. Ved deltagerafbud efter tilmeldingsfristen, betales det fulde deltagerbeløb. Ved en eventuel udskydelse af turen er tilmeldingen ikke bindende. NB: [...]

17 03, 2021

Webinar om BÆREDYGTIGT BYUDVIKLING med Steen Hildebrandt og Helle Søholt

marts 17th, 2021|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Webinar om BÆREDYGTIGT BYUDVIKLING med Steen Hildebrandt og Helle Søholt

Kære Planchefer Tak til alle jer, der deltog i det spændende webinar om Bæredygtig byudvikling, som blev sendt live fra Musikteatret i Vejle fredag den 26. marts 2021. Du kan se eller gense webinaret med Steen Hildebrandt og Helle Søholt, Gehl her - https://www.vejlemusikteater.dk/danske-planchefer/  Program: 10.00-10-45: Bæredygtig byudvikling 1 - ved Helle Søholt 10.45-10.55: Pause 10.55-11.55: Bæredygtig Byudvikling 2 – ved Steen Hildebrandt 10.55-12.05: Pause 12.05-12.30: Debat med oplægsholdere og spørgsmål fra ’salen’ Det er som bekendt de oplæg, vi skulle have haft på vores årsmøde i november. Oplægget lød: En virus ved navn COVID 19 har i den grad præget vores liv og hverdag i 2020. Det vil også præge vores årsmøde både i den praktiske afholdelse, men også i indholdet. Sidste år snakkede vi om, hvem der bestemmer, hvordan vores byer og landskaber kommer til at se ud. I år skal vi måske snakke lige så meget om HVAD, der bestemmer, hvordan vores omgivelser kommer til at se ud. Bæredygtighed har om ikke fået en ny dimension så i hvert fald et nyt fokus med Coronavirus. Verdensmål, bæredygtighed, Corona og byplanlægning vil være et hovedtema på vores årsmøde. Vi har igen overgået os selv (!) med et spændende program. Som nævnt i vores sommerhilsen får vi besøg af professor Steen Hildebrandt, der taler for at ændre på det mindset vi tilgår byudviklingen med. Verdensmålene fejer de gamle paradigmer væk som har manifesteret sig i usammenhængende byggeri og et ugennemtænkt bymiljø. Verden kalder på forandring gennem ”omsorgsfuldt globalt lederskab” Helle Søholt, CEO fra Gehl, vil komme med oplæg om byer, der sætter mennesket i centrum og hvordan arkitekturen skal tilpasse sig mennesket og ikke omvendt. Helle Søholt pege på erfaringer fra nedlukningen under Corona-krisen, der [...]

18 12, 2020

Hilsen til Danske Planchefer 2020

december 18th, 2020|Nyheder|Kommentarer lukket til Hilsen til Danske Planchefer 2020

Kære planchef Årsmødet og generalforsamlingen blev i år holdt på teams og forkortet som følge af Corona restriktionerne. Men med 37 deltagere til generalforsamling og ca. 50 til at høre nyt fra KL og ERST fik vi alligevel holdt et godt årsmøde omstændighederne taget i betragtning. De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt, så eneste nyhed er den ny revisor Lars Peter Salhøj fra Skive fordi vores tidligere formand Peder Bagge valgte at træde af som revisor. Tak til Peter for hans indsats og altid positive bidrag til vores forening. Referat fra generalforsamling og slides fra KL og ERST finder du både på Danske Planchefers hjemmeside samt på vores KTC netværksside. Men der mangler noget. Vi mangler at mødes. Vi håber naturligvis – og er stadig optimister – på at vi kan afholde den annoncerede studietur i slutningen af maj. Så du skal fortsat reservere 27.-29. maj 2021 til en spændende studietur til Gøteborg. Ud over den kollegiale snak savner vi også de faglige oplæg fra årsmødet. Dem er bestyrelsen i gang med at planlægge som videokonferencer her i løbet af foråret. Det vender vi tilbage til i det nye år. Årsmødet i 2021 skulle gerne blive afholdt som normalt. Hindsgavl er booket til 18.-19. november. Sæt kryds i kalenderen – så ses vi der. På bestyrelsens vegne ønsker jeg jer alle en glædelig jul og godt nytår. Må juleferien være god ved jer. Bedste hilsner Henrik

30 11, 2020

Referat fra Danske Planchefers generalforsamling 2020

november 30th, 2020|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat fra Danske Planchefers generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent. Karina Kisum Jensen blev valgt til dirigent. Karina konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt - rettidig og korrekt. 2. Formandens beretning. Formanden, Henrik Børsting Aagaard, aflagde beretning. Året har, som i alle andre sammenhænge, været præget af Covid-19 situationen. Vi har derfor arbejdet meget i det digitale rum. Vi har i bestyrelsen holdt flere og kortere møder, som er en mulighed vi tager til os – vi vil dog fortsat holde fysiske møder når det er muligt, blot ikke så mange som før corona. Vi forventer fremover at holde nogle digitale møder og webinarer for medlemmerne, og det kommer der mere information ud om. Vi ønsker på den måde at komme længere ud til medlemmerne, herunder også at få input til hvad foreningen skal arbejde med. Vi har i det hele taget drøftet kommunikation mere i forhold til hjemmeside, netværkside osv. da det jo er vigtigt særligt set i lyset af Covid-19 situationen. Årsmødet afholdes på Hindsgavl den 18.-19. november 2021. Vi planlægger et forårsmøde med en studietur til Gøteborg i 27.-28/29.maj 2021, som vi håber bliver mulig. Der er lagt op til et spændende program. Beretningen lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer. 3. Orientering om arbejdet i planfaggruppen. Formanden for planfaggruppen, Lotte Højgaard, aflagde beretning. Det har også været et atypisk år for planfaggruppen – vi har kun afholdt et fysisk møde i år, herudover har vi afholdt 3 digitale møder. Vi har sammensat en bred gruppe med repræsentation fra hele landet. Vi fik sendt input til evaluering af planloven og ser frem til hvad styrelsen selv kommer med. Der her ikke været mange høringer i år – også afledt af Covid-19 situationen – og de få der [...]

30 11, 2020

Danske Planchefer – Formandsberetning 2019/2020

november 30th, 2020|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefer – Formandsberetning 2019/2020

Om bestyrelsesarbejdet i 2020, hvad har vi fokus på? Bestyrelsen består af Marianne, Dennis, Pia, Peter, Britta, Lotte og jeg selv. Det har været et specielt år – også for bestyrelsen. Vi nåede at have et fysisk møde i slutningen af februar inden landet lukkede ned. Men så har vi som så mange andre lært at bruge videomødet, og det har faktisk betydet, at vi har holdt flere og kortere møder end vi plejer. - Vi mødtes igen fysisk i Holbæk i august for at slå de sidste søm i ift. årsmødet. Og på det tidspunkt troede vi stadig på et fysisk årsmøde. I stedet er vi nu kommet i den her yo-yo tilstand, vi nok bliver i indtil foråret, hvor smittetrykket enten stiger og dermed restriktionerne, for så at falde igen og lette på trykket. Alt i alt nåede vi to fysiske møder og 5 teams møder. I lighed med så mange andre, måtte vi til sidst strække våben og aflyse årsmødet, da restriktionerne fik endnu et nøk i slut oktober. På dette sene tidspunkt havde vi ikke en plan B helt klar, fordi vi faktisk troede på mødet blev til noget. Men vi fik på kort tid stablet et lille program på benene her i dag med generalforsamling og nyt fra KL og ERST. Planen er, at de oplæg vi eller skulle have haft, vil vi bringe som videooplæg i det nye år. Vi har endnu ikke dato på det, men det vil komme ud inden jul. Det bliver naturligvis heller ikke det samme som at være til stede fysisk, men det kan til gengæld give flere mulighed for at være med. Om medlemsnetværk og kommunikation Mht. fremtiden har vi i bestyrelsen snakket [...]

30 11, 2020

Danske Planchefers generalforsamling 2020 – slides

november 30th, 2020|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefers generalforsamling 2020 – slides

Herunder finder du alle præsentationer fra online mødet den 20. november 2020.

11 11, 2020

Registration for Nordregio Forum

november 11th, 2020|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Registration for Nordregio Forum

Kære Planchef I de sidste 2 år har jeg haft fornøjelsen af at være med i en arbejdsgruppe under Nordregio, som er er et fællesnordisk forskningscenter for regional udvikling og planlægning under Nordisk råd. Nordregio producerer en masse spændende rapporter og afholder seminarer om temaer og emner inden for regional udvikling og fysisk planlægning. Mange rapporter er yderst relevante for dit og mit arbejde, og hvis ikke er de typisk relevante for flere af vore kollegaer i kommunerne. Som afslutning på denne programperiode i Nordregio afholdes i november nogle seminarer, som er åbne for alle interesserede. Her præsenteres resultaterne af de forskellige projekter. Det mest spændende projekt, vi har arbejdet med (synes jeg), handler om grønne områder i byerne, men er desværre ikke færdigt endnu. Jeg håber, det kommer i januar. For at give dig og andre kendskab til Nordregio og deres arbejde og helt konkret give mulighed for at deltage i de kommende video sessions i Nordregio Forum 2020 sender jeg nedenstående mail med links hertil fra Nordregio (se længere ned i mailen), hvis du får lyst til at deltage. Du er velkommen til at lade mailen gå videre til relevante kollegaer. Hvis du har lyst til at blive opdateret på nyheder fra Nordregio, kan du tilmelde dig Nordregio’s nyhedsbrev under subscriptions nederst på hjemmesiden, se link til Nordregio: https://nordregio.org/ Så får du nyhedsbrief om de nyeste forskningsresultater, seminarer mm. og adgang til Nordregio’s rapporter. Håber du tager godt imod det. De bedste hilsner Henrik Børsting Aagaard Formand Danske Planchefer Medlem af Thematic Group on Sustainable Cities and Urban Development, Nordregio   MAIL FRA NORDDREGIO MED LINKS TIL SESSIONS: Dear all TG Members, I hope this finds you well. I just want to take [...]

4 11, 2020

Digital generalforsamling og nyt fra KL og Erhvervsstyrelsen

november 4th, 2020|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Digital generalforsamling og nyt fra KL og Erhvervsstyrelsen

Fredag den 20. november holder vi digital generalforsamling som annonceret og bagefter vil KL og Erhvervsstyrelsen fortælle om nyt fra deres verden. Generalforsamlingen afholdes på teams. Der vil komme særskilt mødeindkaldelse herpå. Efter en lille pause vil vi afvikle nyt fra KL og ERST som et selvstændigt temamøde, som vi også vil sende en mødeindkaldelse til på Teams. Vi får hjælp af Jesper Hedegaard fra KTC til afviklingen af møderne og er ved at klarlægge hvordan vi gør rent praktisk. Programmet ser pt. således ud: 8.45-9.45 Generalforsamling 9.45-10.00 Pause 10.00-11.30 Nyt fra KL og ERST Det skal nok komme til at fungere, men kan naturligvis ikke erstatte et fysisk møde. Vi glæder os til det bliver muligt igen. pbv Henrik Børsting Aagaard

29 10, 2020

Aflysning af fysisk årsmøde Danske Planchefer

oktober 29th, 2020|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Aflysning af fysisk årsmøde Danske Planchefer

De nyindførte restriktioner for COVID19 gør, at det ikke er muligt at gennemføre et fysisk årsmøde. I stedet holdes et digitalt møde. Bestyrelsen har holdt et hastemøde grundet de nye restriktioner for afholdelse af arrangementer. Selv om stadig kan holde konferencer vil det ikke være muligt at holde årsmøde, som vi ønsker det og holder af. Det vil være muligt at holde et en-dags arrangement, men vi vurderer at det ikke vil være hensigtsmæssigt, da der jo ikke er tale en et helt nødvendigt møde. Men at holde vores generalforsamling er vi nødt til, og vi vender snarest tilbage med, hvordan vi kan gøre det digitalt. Vi håber også kan kunne have nogle oplæg klar med nyt fra KL og ERST samtidig. Det vender vi snarest tilbage til. OBS: Behold årsmødet i kalenderen indtil vi har fundet ud af, hvordan og hvornår vi kan gennemføre det digitale arrangement PBV Henrik B. Aagaard