Kære kolleger i landets LAG-kommuner.

Som led i udviklingen af Realdanias filantropiske arbejde, ønskes en ny arbejdsform ”Collective Impact” afprøvet. Med en mere bredspektret tilgang til kendte udfordringer, søger Realdania bæredygtige og varige løsninger på bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

KTC medvirker sammen med en række ministerier, foreninger og organisationer i udviklingsarbejdet, og er i projektet ”Bygningsarven i landdistrikterne” repræsenteret ved Søren Gais Kjeldsen, Aalborg Kommune og Jørgen Jensen, Struer Kommune.

Projekt ”Bygningsarv i Landdistrikterne” fokuserer på de pt. 56 kommuner der modtager LAG-midler og som led i KTC’s bidrag til styregruppens arbejde, søges en belysning af LAG-kommunernes status på bygningsarvsområdet.

I stikord ønskes følgende belyst:

1. Er kommunens bevaringsværdier registreret (kommuneatlas)?
2. Har kommunen et Bygningsforbedringsudvalg?
3. Anvendes bevarende lokalplanlægning (evt. antal planer)?
4. Hvordan er bygningsarven særligt udfordret i kommunen?

Svar sendes til undertegnede senest mandag den 17.11.2014 på bnd@struer.dk

Med venlig hilsen

Bjarke N. M. Danvig