28 07, 2015

Forberedelsen af årsmødet 2015 er godt i gang

juli 28th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Forberedelsen af årsmødet 2015 er godt i gang

Selvom vi har fået en ny regering, eller måske netop derfor skal du huske årsmødet i Danske Planchefer den 19. og 20. november på Hindsgavl slot. Vi er sammen med KL ved at forberede dag 1 hvor der vil være fokus på Planloven og hvad der sker på området. Med et regeringsskifte og flytningen til et nyt ministerium, Erhvervs og Vækstministeriet er der lagt op til forandringer. Det bliver med oplæg fra  kontorchef Christina Berlin  Hovmand , Tværgående planlægning. For at sætte det hele i perspektiv kommer fremtidsforsker Liselotte Lyngsø  fra Future Navigator med et indlæg om ”Lyt højere og  planlæg til  fremtiden”, hun har lovet at det nok skal sætte gang i snakken. ”Hvem planlægger I egentlig for?” Men så er det nu vi skal bygge vindmøller og ikke læhegn. På dag to er fokus på Personale, primadonnaledelse og planlægning. Udfordringerne er ikke blevet mindre, vi skal stadig udvikle vores organisation, men også sikre at vi kan lede og motivere det personale vi har ansvaret for. Nogle af vores traditionelle værdier kommer under pres og vi kan blive mødt med spørgsmål som, ”Hvem planlægger I egentlig for?” Samtidigt  står den digitale lokalplan klar ved hoveddøren med en forventning om snart at komme ind i varmen, det vil udfordre vores arbejdsgange og stille spørgsmål ved om vi gør det rigtigt og hurtigt nok, hvor svært kan det være. Endeligt er der som altid en god mulighed for at pleje netværket og få skabt nye kontakter rundt om i landet Så der er mange gode grunde til at du fastholder din kalenderreservation så vi kan ses den 19. og 20. november. Du kan læse et referat af sidste års årsmøde her: Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer Er du medlem af Danske Planchefer sender [...]

26 05, 2015

D. 19. og 20. november 2015 afholdes der årsmøde og generalforsamling i Danske Planchefer i de smukke rammer på Hindsgavl slot . Husk at sætte kryds i kalenderen

maj 26th, 2015|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til D. 19. og 20. november 2015 afholdes der årsmøde og generalforsamling i Danske Planchefer i de smukke rammer på Hindsgavl slot . Husk at sætte kryds i kalenderen

28 11, 2014

Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer

november 28th, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer

På to varme efterårsdage blev årsmødet 2014 i Danske Planchefer afviklet. Det blev to gode dage hvor planlægning og planchefen var i centrum. Dag 1 På vores første dag fik vi tre gode oplæg dels fa Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, dels af Camilla Rosenhagen og Berit Mathisen fra KL. Du kan finde deres oplæg på arrangementet her. Årsmødeunderholdningen var Per Helge Sørensen med sit one man show, Djøf med løg(n). Det er min klare fornemmelse at også dette punkt var en succes, i hvert fald fortsatte Per Helge langt ud over den aftalte tid og Tårnurets slag blev fint indarbejdet i showet. Dag 2 Dag to startede med generalforsamlingen. Referatet af generalforsamling i Danske Planchefer den 14. november 2014 kan hentes som pdf her. De væsentlige ting der skal nævnes er vel at kontingentet fortsætter uændret. Det samme er stort set tilfældet med bestyrelsen, som nu har denne sammensætning: Formand Peter Bagge (ikke på valg) Øvrige medlemmer er Poul Hvidbjerg-Hansen, og Tine Christiansen som begge blev valgt på generalforsamlingen mens Karina Kisum og Anja Carlslund ikke var på valg Som suppleanter er valgt: Bo Riis Duun, Aabenraa Kommune, Sara Paarup, Frederiksberg Kommune, Marianne Galsgaard, Thisted Kommune og Lars Peter Salhøj, Randers Kommune blev valgt som suppleanter. På generalforsamlingen blev der også sagt tak til Bjarke Danvig for mange års arbejde i bestyrelsen. Hvis der stadig var nogen der havde tunge øjenlåg efter festmiddagen og en efterfølgende lang aften blev de helt sikkert åbnet fuldstændigt op da professor Ove Kaj Pedersen fra CBS tog fat. De kom udsagn som:” planchefen er ude af billedet”, ”Planlægning er et historisk levn” osv. Jeg kan anbefale af man læser i hans bog ”Konkurrencestaten” fra 2011. Under debatten blev de provokerende [...]

20 10, 2014

Årsmøde 2014

oktober 20th, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2014

Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer På to varme efterårsdage blev årsmødet 2014 i Danske Planchefer afviklet. Det blev to gode dage hvor planlægning og planchefen var i centrum. Hent oplæggene fra kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen samt Camilla Rosenhagen og Berit Mathisen, KL som pdf her. Læs hele beretningen fra formand Peter Bagge her Invitation til årsmødet: Planlægning i Danmark år 2020. Hvor er planlægningen i Danmark på vej hen Aldrig har diskussionen om planlægningen været så intens som den er i dag. Produktivitetskommissionen kom med deres bud på hvordan velfæren i Danmark kunne styrkes.Folketingen og hele verdens samfundet har fået et fokus siden krisen: Vækst. I en sådan grad at man næste kunne sige for enhver pris. 88% af landets borgmester har i en helt ny undersøgelse sagt at de er enige eller meget enig i at den nuværende lovgivning, der regulerer kommunernes planlægning, er en stopklods for vækst og udvikling i kommunerne. Vi har sat disse emner på dagsorden for vores gæster fra KL, Naturstyrelsen, Digitalisering af lokalplanerne, Fremtiden for lokalplanlægningen, nærmer vi os et udvidet bygningsreglement, detailhandlen er der forandringer på vej, hvordan kan vi bruge hinanden bedre, hvor er politikerne på vej lokal og landspolitisk Fredag får vi besøg af kompetente personer blandt andet professor Ove Kaj Pedersen CBS, borgmesteren i Ikast Brande kommune Carsten Kissmeyer og udvalgsformanden Erhvervs-,Plan-, og Miljøudvalget Slagelse Kommune Villum Christensen. Det er således både den økonomiske / strategiske/ ledelsesmæssige og to forskellige den politiske vinkler vi bringer i spil. Vi får deres syn på det overordnede tema med mulighed for en god efterfølgende debat hvor vi har en faglig kompetent ordstyrer til at holde styr på diskussionen Du kan se frem til et døgn med faglige [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2013

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2013

Danske Planchefer årsmøde 2013 Danske Planchefer afholdte sit årsmøde i dagene 14. - 15. november på Hindsgavl slot i Middelfart. Opsummering af årsmødet 2013 Danske Planchefer holdte årsmødet på Hindsgavl Slot, hvor emner som initiativ, indflydelse og byudvikling var på dagsordenen. Se eller gense slides fra oplægsholderne her: Initiativ og indflydelse Initiativ og indflydelse - om politik og faglighed Byudvikling fra vision til by! Byudvikling som vækstfremmere

22 08, 2014

Årsmøde 2012

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2012

Regler, netværk, faglighed og regler Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl Slot og fik krydret de faglige diskussioner med en omgang poetisk rap-satire Tekst: Jakob Fälling ”Det handler om planloven, og det er ik' for sjov. Og grøn vækst, kompetencer og viden. ...er det ikke nogle diffuse plusord alle bruger, hele tiden? ”Rapperen Per Vers sluttede førstedagen på Danske Planchefers årsmøde af med et brag af en rap, ni minutters improvisation over emner og ord, som han havde suget til sig under mødet. Mødet blev holdt på Hindsgavl Slot, hvor godt 50 planchefer fra hele landet deltog. Desværre var KLs konsulenter forhindret i at deltage som annonceret, men i stedet orienterede Anne Justesen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, om de regionale udviklingsplaner. Hun forklarede, hvilke berøringsflader, de regionale planer efter hendes opfattelse har med kommunernes planer. Anne Justesen tegnede fællestemaerne op i alle landets regionale udviklingsplaner - Klima & Miljø, Infrastruktur og Mobilitet, Bæredygtig Vækst samt Sundhed og Uddannelse - og gennemgik, hvilke overskrifter de enkelte regioner har valgt at fokusere nærmere på. Hun markerede klart, at regionernes planlæggere har kompetencer og ressourcer til at bistå kommunerne med nogle af de analyser, som kommunernes egne planafdelinger ikke har kræfter til at løfte i det daglige. Ændring i Naturstyrelsen Sanne Kjær, kontorchef i Naturstyrelsen, orienterede om Naturstyrelsens flytning og nye organisering. Hun berørte den igangværende proces omkring Kommuneplan 2013, og det affødte flere spørgsmål. Endelig tog hun fat på det nye forslag til ændring af planloven. Et forslag, der på dagen var mindre end en uge gammelt. Sanne Kjær kaldte lovforslaget en tilbagerulning af den tidligere regerings planlovsændringer, og forklarede i store træk, hvilke fornyelser, lovforslaget indeholdt: -De 29 yderkommuner, der hidtil har haft særregler på en [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2011

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2011

Danske Planchefer afholder sit årsmøde i dagene 24. - 25. november 2011 på Hindsgavl slot i Middelfart. Miljøministeren lover et spændende forår! Vi fik et forrygende oplæg fra Holger Bisgaard, Kontorchef i Naturstyrelsen, hvis kropssprog vi skulle aflæse, idet han ikke kunne sige så meget om ministerens udspil, fordi hun ikke selv har meldt så meget ud. Signalerne vi kunne aflæse var dels, at det er vigtigt, at læse regeringsgrundlaget, fordi aldrig har der stået så meget om planlægning, byer og landområder som i dette regeringsgrundlag. Følgende spændende pointer har vi fæstnet os ved For det første har regeringen prioriteret penge til området, hvilket ikke er sket i mange år. Ministeriet skal nu finde sine ben at stå på for at løfte det som skal igangsættes. Holger Bisgaard håbede, at man allerede før jul er klar med nogle udmeldinger om, hvad der kommer til at ske på forskellige områder, som sagt kunne han ikke love det. Indholdsmæssigt berørte Holger Bisgaard følgende emner; Vi kan forvente en indsats på naturområdet, f.eks. skovrejsning Ny zonering af landbruget og det åbne land, der skal planlægges for landområderne, herunder nedrivning af ejendomme Mere vindenergi – dér hvor det blæser, vi skal alle indstille os på, at synes at vindmøller er pæne Bedre og mere grønne byer, som skal understøttes som vækstcentre på en bæredygtig måde Nye miljøzoner, der er lagt op til at ministerierne arbejder på tværs Klimatilpasning kommer der stort fokus på – det skal sikres, at der ikke ligger lovgivning i vejen Der forventes planlovsændringer, dels rulles de sidste ændringer delvist tilbage og dels forventes det, at der kommer nogle forenklinger, som bl.a. betyder, at kommunalbestyrelsen kan delegere visse beslutninger fra politikerne til administrationen. - Der skal [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2010

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2010

Danske Planchefer har i dagene 18.-19. november afholdt sit årsmøde på Hindsgavl slot i Middelfart. Danske Planchefers årsmøde var præget af engagement, vidensdeling og fællesskab. Årsmødet 2010 i Danske Planchefer havde fokus på ledelse, men bød også på faglige indlæg Holger Bisgård, kontorchef i det tidligere By og Landskabsstyrelsen, som nu er døbt om til Naturstyrelsen, fortalte om styrelsens initiativer indenfor den fysiske planlægning. De to planlagte oplægsholdere kunne desværre ikke deltage p.g.a en sag med et testcenter for vindmøller i Thy. Dette tema fyldte iøvrigt en hel del i Holger Bisgårds gennemgang, men der blev dog også tid til at orientere om initiativer indenfor bæredygtig byudvikling m. m. m. Spørgelysten var stor både om konkrete sager og om landsplanredegørelsen og styrelsens overordnede holdning til planlægning i yderområderne. Niels Østergård, formand for Fomidlingsforum K13, har gennem mange år været repræsentant for statens byplanlægning m.m. men er nu "pensioneret". Han benyttede lejligheden til at krydre sit oplæg med personlige betragtninger og erfaring. Hans oplæg tog udgangspunkt i en konsulentundersøgelse af kommuneplanlægningen i hele landet, som har ført til at følgegruppen K13 har fremlagt 5 anbefalinger til proces og temaer for den næste planstrategi. Niels Østergård understregede især det poltiske aspekt i planstrategien, og der blev også efter dette indlæg stillet mange spørgsmål. Et af temaerne var den situation, kommeplanlægningen står i i dag, med 3 forskellige udgaver af planloven: En for hovedstadsområdet, en for yderområderne og en for resten af landet - det "ind imellem". KL var for første gang officielt repræsenteret ved Christina Føns fra KLs kontor for planlægning, som fortalte om aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet. Hun kom ind på regeringens initiativer til Afbureaukratisering, der har affødt forskellige delprojekter, bl.a. om digitale lokalplanprocesser. [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2009

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2009

Stemningen var i top, da Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl den 19.-20. november 2009. Torsdag bød på gode indlæg og debat med Miljøministeriet, præsentation af nye medlemmer, middag, musikalsk underholdning og hyggeligt samvær. Fredag samledes vi om det topaktuelle tema: samspillet mellem politikere og forvaltning. Hvordan kommer vi godt i gang med de nye byråd? Hvordan bruger vi vores erfaringer mere målrettet til at styre planprocesser, så både politikere, planlæggere og eksterne aktører trækker på samme hammel? Engagerede oplægsholdere og diskussionslystne deltagere gjorde dagen til en succes. Medlemmer af Danske Planchefer kan læse referat fra generalforsamlingen i foreningens projektrum Slides fra oplæg Frederikshavn Kommune Ole Bladt Hansen Tim Jeppesen Bo Andersen måtte i sidste øjeblik melde afbud som oplægsholder. Ole Bladt-Hansen og Tim Jeppesen indarbejdede nogle af de temaer, han skulle have talt om, i deres oplæg. Program Årsmøde 2009 Program Deltagerliste Årsmøde 2009 Deltagerliste

21 08, 2014

Årsmøde 2008

august 21st, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2008

Danske Planchefer afholdte et vellykket årsmøde på Hindsgavl Slot - Middelfart. Opsamling af ideer fra planchefernes årsmøde 2008 Billeder fra årsmøde 2008