22 08, 2014

Årsmøde 2011

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2011

Danske Planchefer afholder sit årsmøde i dagene 24. - 25. november 2011 på Hindsgavl slot i Middelfart. Miljøministeren lover et spændende forår! Vi fik et forrygende oplæg fra Holger Bisgaard, Kontorchef i Naturstyrelsen, hvis kropssprog vi skulle aflæse, idet han ikke kunne sige så meget om ministerens udspil, fordi hun ikke selv har meldt så meget ud. Signalerne vi kunne aflæse var dels, at det er vigtigt, at læse regeringsgrundlaget, fordi aldrig har der stået så meget om planlægning, byer og landområder som i dette regeringsgrundlag. Følgende spændende pointer har vi fæstnet os ved For det første har regeringen prioriteret penge til området, hvilket ikke er sket i mange år. Ministeriet skal nu finde sine ben at stå på for at løfte det som skal igangsættes. Holger Bisgaard håbede, at man allerede før jul er klar med nogle udmeldinger om, hvad der kommer til at ske på forskellige områder, som sagt kunne han ikke love det. Indholdsmæssigt berørte Holger Bisgaard følgende emner; Vi kan forvente en indsats på naturområdet, f.eks. skovrejsning Ny zonering af landbruget og det åbne land, der skal planlægges for landområderne, herunder nedrivning af ejendomme Mere vindenergi – dér hvor det blæser, vi skal alle indstille os på, at synes at vindmøller er pæne Bedre og mere grønne byer, som skal understøttes som vækstcentre på en bæredygtig måde Nye miljøzoner, der er lagt op til at ministerierne arbejder på tværs Klimatilpasning kommer der stort fokus på – det skal sikres, at der ikke ligger lovgivning i vejen Der forventes planlovsændringer, dels rulles de sidste ændringer delvist tilbage og dels forventes det, at der kommer nogle forenklinger, som bl.a. betyder, at kommunalbestyrelsen kan delegere visse beslutninger fra politikerne til administrationen. - Der skal [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2010

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2010

Danske Planchefer har i dagene 18.-19. november afholdt sit årsmøde på Hindsgavl slot i Middelfart. Danske Planchefers årsmøde var præget af engagement, vidensdeling og fællesskab. Årsmødet 2010 i Danske Planchefer havde fokus på ledelse, men bød også på faglige indlæg Holger Bisgård, kontorchef i det tidligere By og Landskabsstyrelsen, som nu er døbt om til Naturstyrelsen, fortalte om styrelsens initiativer indenfor den fysiske planlægning. De to planlagte oplægsholdere kunne desværre ikke deltage p.g.a en sag med et testcenter for vindmøller i Thy. Dette tema fyldte iøvrigt en hel del i Holger Bisgårds gennemgang, men der blev dog også tid til at orientere om initiativer indenfor bæredygtig byudvikling m. m. m. Spørgelysten var stor både om konkrete sager og om landsplanredegørelsen og styrelsens overordnede holdning til planlægning i yderområderne. Niels Østergård, formand for Fomidlingsforum K13, har gennem mange år været repræsentant for statens byplanlægning m.m. men er nu "pensioneret". Han benyttede lejligheden til at krydre sit oplæg med personlige betragtninger og erfaring. Hans oplæg tog udgangspunkt i en konsulentundersøgelse af kommuneplanlægningen i hele landet, som har ført til at følgegruppen K13 har fremlagt 5 anbefalinger til proces og temaer for den næste planstrategi. Niels Østergård understregede især det poltiske aspekt i planstrategien, og der blev også efter dette indlæg stillet mange spørgsmål. Et af temaerne var den situation, kommeplanlægningen står i i dag, med 3 forskellige udgaver af planloven: En for hovedstadsområdet, en for yderområderne og en for resten af landet - det "ind imellem". KL var for første gang officielt repræsenteret ved Christina Føns fra KLs kontor for planlægning, som fortalte om aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet. Hun kom ind på regeringens initiativer til Afbureaukratisering, der har affødt forskellige delprojekter, bl.a. om digitale lokalplanprocesser. [...]

22 08, 2014

Årsmøde 2009

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2009

Stemningen var i top, da Danske Planchefer holdt årsmøde på Hindsgavl den 19.-20. november 2009. Torsdag bød på gode indlæg og debat med Miljøministeriet, præsentation af nye medlemmer, middag, musikalsk underholdning og hyggeligt samvær. Fredag samledes vi om det topaktuelle tema: samspillet mellem politikere og forvaltning. Hvordan kommer vi godt i gang med de nye byråd? Hvordan bruger vi vores erfaringer mere målrettet til at styre planprocesser, så både politikere, planlæggere og eksterne aktører trækker på samme hammel? Engagerede oplægsholdere og diskussionslystne deltagere gjorde dagen til en succes. Medlemmer af Danske Planchefer kan læse referat fra generalforsamlingen i foreningens projektrum Slides fra oplæg Frederikshavn Kommune Ole Bladt Hansen Tim Jeppesen Bo Andersen måtte i sidste øjeblik melde afbud som oplægsholder. Ole Bladt-Hansen og Tim Jeppesen indarbejdede nogle af de temaer, han skulle have talt om, i deres oplæg. Program Årsmøde 2009 Program Deltagerliste Årsmøde 2009 Deltagerliste

21 08, 2014

Årsmøde 2008

august 21st, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2008

Danske Planchefer afholdte et vellykket årsmøde på Hindsgavl Slot - Middelfart. Opsamling af ideer fra planchefernes årsmøde 2008 Billeder fra årsmøde 2008