10 09, 2021

Indkaldelse til Danske Planchefers generalforsamling 2021

september 10th, 2021|Årsmøder, Kommende aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til Danske Planchefers generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens årsmøde på Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, fredag d. 19. november 2021 kl. 08:45-9:45 Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Beretning om arbejdet i Planfaggruppen Godkendelse af regnskab Budget for 2022, herunder fastlæggelse af kontingent Forslag fra medlemmerne Valg af formand. Foreningen genopstiller nuværende formand Henrik Børsting Aagaard, Vejle Kommune. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Godkendelse af revisor Kort gennemgang af hjemmesiden og de regionale planchefgrupper. Eventuelt Der er ikke indkommet forslag under pkt. 6. Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på heaag@vejle.dk Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde Gå til program og tilmelding...

10 09, 2021

Invitation til Danske Planchefer årsmøde 2021

september 10th, 2021|Årsmøder, Kommende aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Invitation til Danske Planchefer årsmøde 2021

Foreningen af bæredygtige planchefer? Så mødes vi endelig igen. Vi glæder os vildt meget i bestyrelsen til at komme til Hindsgavl og mødes med kollegaer fra det ganske land, drøfte vigtige emner og netværke. Verden er ikke helt den samme, som sidst vi mødtes. Ansvaret for og alvoren i at sikre en bæredygtig fremtid er blevet endnu mere tydelig. Vi uddanner bæredygtige planlæggere, vi arbejder med bæredygtig ledelse, og vi skal skabe bæredygtige byer. Men hvad betyder det for os som ledere og planchefer? Hvad betyder de 17 verdensmål for de kommunale organisationer og måden, vi samarbejder på? Hvad betyder det for de krav, vi stiller og de resultater, vi skal opnå? Og hvordan afvejer vi hensyn og finder balancen mellem de mange hensyn, vi skal varetage? FN’s 17 verdensmål beskriver byer og bæredygtige lokalsamfund som vigtige omdrejningspunkter for en bæredygtig omstilling. Verdensmål nr. 17 identificerer partnerskaber og samarbejder på tværs som metoden til at indfri verdensmålene. Verdensmålene omfatter også bæredygtig energi, infrastruktur og innovation samt klimatilpasning. Der er ingen tvivl om, at vi som planchefer har en central rolle i forhold til bæredygtighed og realisering af verdensmålene. I marts afholdt vi et webinar om Bæredygtig Byudvikling. Hildebrandt opfordrede os i sit oplæg til at benytte Covid-19 som en anledning til at nedbryde siloerne og arbejde på tværs. Vi er nødt til at organisere os og arbejde på nye måder uden skelen til ”ressortfnidder og silotænkning”. Vi skal ikke tilbage til det ”normale”, som Hildebrandt udtrykte det. Det er ikke bæredygtigt. Men hvad så? Opgaverne bliver mere og mere komplekse, vi skal kunne handle agilt, og det er en forudsætning for at vi kan skabe bæredygtige og langtidsholdbare resultater, at vi arbejder sammen på tværs [...]