Da der ikke er indkommet forslag til dagsordenen til generalforsamlingen i Danske Planchefer 2015, er dagsorden fortsat som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Budget for 2016, herunder fastlæggelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Orientering om arbejdet i Planfaggruppen
  7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Godkendelse af revisor
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen afvikles d. 20. november kl. 08:45-09:45 på Hindsgavl i Middelfart – i forbindelse med foreningens årsmøde.