Dagsorden til Danske Planchefers generalforsamling 2019

Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen.

Der er ikke foreslået kandidater til formandsposten.

På den baggrund er dagsorden følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
4. Godkendelse af regnskab
5. Budget for 2020, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand. Foreningen opstiller næstformand Henrik Børsting Aagaard fra Vejle Kommune
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Godkendelse af revisor
10. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fredag den 15. november kl. 08:45 – 09:45

Program for årsmødet…