Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danske Planchefer. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Danske Planchefers årsmøde, som afvikles i dagene 14. og 15. november 2019.

Forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
4. Godkendelse af regnskab
5. Budget for 2020, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand. Foreningen opstiller næstformand Henrik Børsting Aagaard fra Vejle Kommune
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Godkendelse af revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk

Kandidat til formandsposten kan opstilles af mindst 10 medlemmer ved skriftlig anmeldelse til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fredag den 15. november kl. 08:45 – 09:45

Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde.

Program for årsmødet og tilmelding…