Så er programmet klart for Danske Planchefers årsmøde 2018!

I år har vi valgt at sætte fokus på ledelse i en bystrategisk kontekst. Som fagchefer skal vi kunne handle strategisk på de udfordringer, som vores kommuner og byer har. Det stiller store krav til os som ledere. Vi skal udvikle samarbejde med virksomheder og investorer, med borgere, og samarbejde på tværs i vores organisation. Vi skal kunne understøtte vores politikere i strategisk vigtige beslutninger, samtidig med at vi skal være den allestedsnærværende leder, der også sikrer et højt fagligt niveau.

Vi skal traditionen tro opdateres, debattere og netværke i de smukke rammer på Hindsgavl Slot. Til det har vi allieret os med spændende oplægsholdere, KL og Erhvervsstyrelsen.

Tilmelding og program…

Vi glæder os til at se jer alle til et godt årsmøde i Middelfart!

Tilmeldingsfrist 5. oktober og tilmeldingen er bindende