Beretning Danske Planchefer 2016/2017

I 2017 har vi i bestyrelsen haft to fokusområder:

  • Fortsat at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og planfaggruppen
  • Styrke netværket i vores forening

Henrik blev ny næstformand i starten af året, da vi desværre måtte sige farvel til Lisbeth og blev hermed også formand for planfaggruppen, der har haft en udsædvanligt år med ny planlov og hvad det medfører, men det fortæller Henrik selv om i hans beretning.

Vi prioriterer stadig et overlab mellem bestyrelsen og planfaggruppen, og har fortsat to bestyrelsesmedlemmer i planfaggruppen.

Hovedstadsområdet har fået  Kreds Hovedstaden op at køre med  en pæn deltagelse, hvilket også kan ses ved nye deltagere her på årsmødet, ligesom vi kan se netværket der skabes i Byledelse for Fagchefer er repræsenteret i dag.

Vi tillader os at konkludere at faglige netværk styrker vores foreningen. Det første år gang i mange år, årsmødet er booket uden rykkere, og vi har derfor hævet ambitionen og reserveret 50 værelser til næste år.

I år har vi opstartet nyhedsbrev fra bestyrelsen, som vi oplever I har taget godt imod, det vil vi forsætte med, så I kan holde jer opdateret med vores arbejde.

Sidste års på årsmøde var vi her på Hindsgavl 40 deltagere der blev klogere på vores rolle som embedsmand og til at håndtere det daglige krydspres, da vi havde besøg af Bo Smidt og John Storm Petersen.

Som altid var der sat tid af til at nyde samværet med gode kollegaer.

Forårsturen blev gennemført i år, vi var 17 planchefer der d. 4. maj tog med bussen fra Kolding til Hamborg.

Vi  havde i samarbejde med arkitekt Torben Gade arrangeret et par begivenhedsrige dage, hvor vi trodsede regn og kuld og så både innovative kontor- og boligbyggeri, nye anvendelser for udlevede industribygninger og storskala havneomdannelse, samtidig med plejede netværket til god mad og drikke.

På bagrund af de sidste års erfaringer med at planlægge ture i den travle forårstid, stiller bestyrelsen forslag om at forårsturen gennemføres hvert andet år, det kommer vi til.

Tør godt røbe at næste forårstur bliver i Danmark, vi har aktive medlemmer der allerede har lagt billet ind, vi holder fast i to dage, og glæder os til at se jer til et super spændende program.

Vores ønske i bestyrelsen om at sætte fokus på vores hjemmeside, så vi kan få en god platform med mulighed for sparring og vidensdeling er ikke glemt, men flyttet til 2017, hvor vi vil prioritere denne opgave.

Vi har fortsat i bestyrelsen et ønske om at Danske Planchefer fortsat skal være en værdifuld forening hvor medlemmerne fra næste alle landets kommuner har mulighed for at pleje netværket og sikre de vigtige kontakter og det arbejde vil vi fortsætte i 2018.

På bestyrelsens vegne

Anja Carlslund

Formand