Om bestyrelsesarbejdet i 2020, hvad har vi fokus på?

Bestyrelsen består af Marianne, Dennis, Pia, Peter, Britta, Lotte og jeg selv.

Det har været et specielt år – også for bestyrelsen. Vi nåede at have et fysisk møde i slutningen af februar inden landet lukkede ned. Men så har vi som så mange andre lært at bruge videomødet, og det har faktisk betydet, at vi har holdt flere og kortere møder end vi plejer. – Vi mødtes igen fysisk i Holbæk i august for at slå de sidste søm i ift. årsmødet. Og på det tidspunkt troede vi stadig på et fysisk årsmøde. I stedet er vi nu kommet i den her yo-yo tilstand, vi nok bliver i indtil foråret, hvor smittetrykket enten stiger og dermed restriktionerne, for så at falde igen og lette på trykket.

Alt i alt nåede vi to fysiske møder og 5 teams møder.

I lighed med så mange andre, måtte vi til sidst strække våben og aflyse årsmødet, da restriktionerne fik endnu et nøk i slut oktober. På dette sene tidspunkt havde vi ikke en plan B helt klar, fordi vi faktisk troede på mødet blev til noget. Men vi fik på kort tid stablet et lille program på benene her i dag med generalforsamling og nyt fra KL og ERST.

Planen er, at de oplæg vi eller skulle have haft, vil vi bringe som videooplæg i det nye år. Vi har endnu ikke dato på det, men det vil komme ud inden jul. Det bliver naturligvis heller ikke det samme som at være til stede fysisk, men det kan til gengæld give flere mulighed for at være med.

Om medlemsnetværk og kommunikation

Mht. fremtiden har vi i bestyrelsen snakket end del, om hvordan vi bliver mere aktive i vores netværk. Nu har vi fået en ny platform med vores KTC netværksside. Det er dog begrænset, hvor meget det endnu er blevet brugt, men jeg er selv glad for at jeg nu har et sted at smide nyheder hen. – Det er et emne, vi vil arbejde mere med, og vi har nogle ideer. Vi kunne også godt tænke os at vi som planchefer blader os mere i den offentlige debat. Der findes en række fora, hvor det er muligt, bla. Dansk Byplanlaboratorium og Bymonitor. Vi vil også gerne i højere grad kunne dele planfaglige nyheder og debatter af strategisk værdi. Vi har snakket om en blog, men den skal driftes og passes. Vi har også snakket om at bruge LinkedIn mere og vi undersøger, hvordan nyheder og indlæg fra Danske Planchefer vil kunne feedes i LinkedIn og omvendt. Endelig har vi også snakket om brug af webinarer om aktuelle emner som supplement til vores årsmøde. Nu kommer vi faktisk automatisk i gang med det pga. aflysning af årsmødet.

Vi har også snakket om muligheden for at lave regionale arrangementer om højaktuelle emner. Og så har vi snakket om at spørge jer, medlemmerne til vores årsmøde, om hvad I kunne ønske vi bruger kræfterne på i Danske Planchefer. Det kunne være spørgsmål som:

1. Hvilke emner og problemstillinger fylder meget hos jer i dag, og som I forventer vil være vigtige i de kommende år?
2. Hvilke emner, der vil være relevante til kommende årsmøde, forårsmøder/studieture?
3. Og er der interesse for at der planlægges fx webinarer, for bestyrelsens medlemmer? Eller måske også for medarbejdere på planområdet?

Vi vender tilbage til dette på et senere tidspunkt i en eller anden form, som vi ikke har aftalt endnu.

Der har været ret stille i kredsene. Kredsnetværk Hovedstaden Sjælland, Fyn, Nord, Midt og Syd skal være tilknyttet (CHECK) vores netværksside. Husk at man kan søge 5.000 kr. til faglige medlemsarrangementer i kredsene. Der er der ikke nogen, der har gjort brug af i år. Det skal vi vist have tydeliggjort lidt bedre.

Årsmøde, studietur og medlemmer

Vi var 56 planchefer til årsmødet i 2019. Deltagerantallet har været stigende gennem de seneste år og i år havde vi håbet på op mod 60 deltagere. Det mål må vi så have for 2021 i stedet. Det er dejligt at så mange prioriterer at deltage og vi tror på i bestyrelsen, at det er tegn på at vores netværk bliver stærkere i disse år. Pr 1. november er vi 107 medlemmer i foreningen.

Nu må vi se hvor mange der deltager digitalt i dag. Når flere har mulighed for at deltage, kommer der så flere, eller er et lettere at lade være, når det er digitalt? Vi får se.

Men det bliver aldrig det samme, som at mødes og snakke sammen. Vi er optimister –jeg er i hvert fald, så jeg tror, vi ses næste år på Hindsgavl. Det planlagte tema til vores årsmøde er præget af Corona og bæredygtighed. Og de to ting hænger faktisk sammen. For når vi bliver ramt af kriser, hvor godt er vi så i stand til at håndtere dem? Her er udgangspunktet en sundhedskrise med mange følgevirkninger. Som planchefer kan vi snakke om vores byer og samfund er indrettet til vores adfærd i sådanne kriser? Og er den måde vi bygger og planlægger vores byer på holdbart også set i verdensmålsperspektiv? Det er det alle de tre indlæg vi har planlagt vil omhandle og som vi, som nævnt, vil holde videomøder om i det nye år. Så glæde jer til Helle Søholt, Gel Architects, Steen Hildebrandt og Michael Bang Pedersen fra HOPE projektet.

Om studietur næste år

Vi har været i Oslo, Hamburg og Esbjerg/Varde. Næste gang skal vi hinsidan til Gøteborg og nordens største byudviklingsprogram Älvstaden, hvor man forventer 150.000 nye indbyggere og 80.000 nye boliger inden 2035. Sæt kryds i kalenderen 27.-28. maj 2021. Vi håber verden har åbent sig lidt til den tid.

Vi siger tak for i år og glæder os til at arbejde med en fortsat udvikling af vores forening.

På bestyrelsens vegne

Henrik Børsting Aagaard
Formand