Længes du også efter at netværke og få faglig inspiration i den virkelige verden langt væk fra skærmmøder og hjemmekontor?

Planchefernes studietur vil i 2021 blive afholdt den 26. – 28. august med en rejse til Sveriges næststørste by Göteborg. En by der er i rivende vækst, og som i år fejrer sit 400-års jubilæum.

Programoverblik:

Bestyrelsen har i samarbejde med byplanarkitekt Marianne Bendixen tilrettelagt et spændende program med masser af byplanfaglige vinkler på Göteborgs udvikling, og hvor vi tilmed får god tid til at netværke.

Vi glæder os til en 3-dages tur med overnatning på det centralt beliggende Hotel Bellora, der har tagterrasse med udsigt over Göteborgs skyline https://www.hotelbellora.se/

Faglige temaer for turen er:

Älvstaden:
Älvstaden er nordens største byudviklingsprogram. Programmet indebærer, at det centrale Göteborg kommer til at blive dobbelt så stor med en massiv byvækst på begge sider af Göta älv. Målet er en levende og attraktiv indre by med 25 000 nye lejligheder og 50 000 nye arbejdspladser. Älvstaden omfatter delområderne Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön og Södra Älvstranden.
Visionen for Älvstaden sætter retningen for udviklingen af byen. Et omfattende dialog- og idéarbejde lagde grunden for den endelige vision, der blev vedtaget af Göteborgs Kommunalbestyrelse den 11. oktober 2012. https://stadsutveckling.goteborg.se/siteassets/alla-bilder/vision_alvstaden_sv_web.pdf

En stor og vigtig del i realiseringen af Älvstaden er en bevilling til række store satsninger på kollektiv trafik, jernbaner og veje i Göteborgregionen. Pakken af initiativer skal være gennemført år 2028 og indeholder blandt andet Västlänken og den nye Hisingsbro mellem Frihamnen og bymidten. Västlänken, som påbegyndtes i 2018, bliver en cirka otte kilometer lang dobbeltsporet jernbane for lokal- og regionaltog, hvoraf godt seks kilometer kommer til at gå i en tunnel under det centrale Göteborg. Västlänken får tre nye underjordiske stationer: Centralen, Haga och Korsvägen

Lindholmen:
Lindholmen er et byområde på 104 hektar under omdannelse. Her er eksklusive caféer ved vandet, barer og restauranter med tagterrasser opført i en skyline med kraner ved havnen og nye boligejendomme og hoteller. Langs floden Göta Älv er der udsyn til Älvsborgsbroen og Göta Älv-broen, og der afgår færger fra havnefronten til byens centrum. Fra udsigtspunktet Ramberget i Keillers Park er der en flot udsigt til byen og havnen.

I området ligger campus hhv. for Chalmers Tekniske Universitet, Göteborg Universitet, og IT-Universitetet. Universiteterne indgår sammen med High Tech Industrien og Kommunen i et Triple Helix samarbejde ’Lindholmen Science Park’ om forskellige udviklingsprojekter. Pt. Indgår 250 virksomheder herunder Volvo Cars, Volvo Technology, Ericsson, IBM, Semcon, Scania AB and SVT. Over 21 000 ansatte og studerende færdes dagligt i området. For at få udviklet området til en mere blandet og levende bydel (også om aftenen) arbejder Göteborgs Stad med et nyt program for Lindholmen med 2700 nye boliger frem mod 2026. Et af målene er at knytte området bedre sammen med bymidten på den anden side af elven.

I Lindholmen ligger også Älvrummet. Älvrummet er et sted, der er indrettet til debatter om byudvikling og udstillinger af planforslag. I Älvrummet findes information om den igangværende byudvikling i Älvstaden. Her er også en model over planerne for det centrale Göteborg – et godt sted at danne sig overblik over planerne for byen.

Frihamnen:
Frihamnen er et eksempel på omdannelse af en tidligere industrihavn. Planen med Frihamnen er at området skal udvikles til at være en del af indre by. Med fokus på bæredygtighed skal der skabes en variation af boligformer og byrum. Med den nye Hisingsbron, færgerne til og fra centrum og kollektiv trafik er det målet at Frihamnen skal knytte byen bedre sammen.

Lige nu pågår en spændende planlægning af de første etaper, der forventes klar til indflytning fra 2026-2037. Hele området forventes færdigudbygget i 2050. Her er det ambitionen at Frihamnen skal være en tæt, grøn bydel nære vandet med en blanding av arbejdspladser, service, boliger, parker og god kollektiv trafik.2

I Frihamnen ligger også Jubileumsparken hvis første etape planlægges indviet til Göteborgs 400-års jubilæum i 2021. En del af parken er dog allerede i brug med prototyper som havnebad, sauna og sejlerskole.

Haga:
Bydelen Haga er centreret omkring hovedgaden Haga Nygata, hvor vebevarede træbygninger står side om side. Tilbage i 1980’erne stod man og vaklede med om bydelen skulle rives ned og genopbygges, men heldigvis så man potentialet og valgte i stedet at restaurere de gamle bygninger. Bydelen kan dateres tilbage til 1648, og er dermed en af de ældste byområder i Göteborg, og besidder derfor stadig en del af de historiske karakteristika, og bygningerne på Haga Nygata indeholder specialbutikker og unikke små cafeer hvor man kan opleve autentisk svensk fika.
Haga er placeret tæt på byens centrum, og er derfor i nem gåafstand.

Gamlestaden:
Gamlestaden var ved årtusindeskiftet en bydel på vej mod forslumning. Området var præget af misligeholdte byrum, ejendomme og boliger, organiseret kriminalitet i form af bilbrande, eksplosioner og skududvekslinger, meget hærværk og en omfattende social problematik. Dette medførte dårlige avisoverskrifter en stor utryghed blandt beboerne som igen førte til massiv fraflytning.

I dag er Gamlestaden blevet en attraktiv bydel i markant bedre trivsel. Mange pladser, gader, torve og parker er blevet fornyede sammen med et stort antal ejendomme. Indbyggerne trives generelt bedre og melder i tilfredshedsmålinger tilbage, at de oplever bydelen som tryg. Kriminaliteten er dalende og ejendomsværdierne begynder at nærme sig gennemsnittet for Göteborg.
Denne markante transformation skyldes især, at ejendomsejere, virksomheder og detailhandlende i bydelen siden 2001 har arbejdet sammen om bydelsudviklingen i et privat drevet BID samarbejde (BID = Business Improvement District). Samarbejdet er et af de mest inspirerende eksempler på BID-inspireret bydelsudvikling i Sverige.

Bydelen blev desuden fra kommunalt hold udpeget til et af Göteborgs vigtigste udbygningsområder i kommuneplan 2009. Med vedtagelsen af flere en 10 detailplaner er det nye Gamlestaden så småt begyndt at tage form. Her planlægges for en tæt og attraktiv bydel med nye boliger detailhandel og service, hvor den nye bebyggelse skal indpasses og integreres i den eksisterende. I fremtiden kommer der til at bo dobbelt så mange indbyggere i Gamlestaden som i dag.

Gamlestaden er et strategisk knudepunkt for byens udvikling idet bydelen danner porten mod det nordøstlige Göteborg. Ved at knytte city og Gamlestaden sammen vil bydelen blive udviklet som en del af den voksende bykerne. Med sporvogn tager det kun ca. 7 minutter at køre fra bydelen til city.

Detaljeret dagsprogram kan ses her…

Praktiske oplysninger:

Pris:
Deltagelse i forårsmødet 2.900 kr. inkl. mad og drikke, samt to overnatninger på enkeltværelse og lokal transport.

NB:
Transporten til og fra Göteborg står deltagerne selv for. Det giver størst fleksibilitet, da deltagerne kommer fra hele landet, og der er stor forskel på rejsevejen fra fx Nordjylland og Hovedstadsområdet. Vi opfordrer til at deltagerne arrangerer samkørsel/samrejse så vidt muligt.

Tilmeld dig her…

Tilmelding senest onsdag den 7. juli 2021 kl. 23:59. Umiddelbart herefter tager vi bestik af Covid19 situationen og udskyder turen, såfremt udsigterne for afrejsen stadig er for usikre.

Ved deltagerafbud efter tilmeldingsfristen, betales det fulde deltagerbeløb. Ved en eventuel udskydelse af turen er tilmeldingen ikke bindende.

NB: Der er afsat plads til 25 deltagere, så tilmelding er efter ’Først til Mølle princippet’.

Pbv.
Henrik Børsting Aagaard

Illustration:
Plan over Göteborgs planlagte udbygning. Farverne angiver cirka hvornår ny bebyggelse planlægges klar til opførelse. Rød = 2021, Orange = 2028, Gul = 2035-2050, Lyseblå = Projekt klar siden 2012. Hvid = Eksisterende bebyggelse, Mørkegrøn = Nye parker/grønne områder, Grå = Ny infrastruktur, Blå = Vand.