Projekt Tryghed og mindre kvalitet via Byplanlægning er nu afsluttet

7f85f67014Du vil på forårsmødet høre om resultatet af et par års samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og en håndfuld kommuner.

Mødet vil komme med helt konkrete eksempler og erfaringer som kan anvendes direkte i din kommunes planlægning.

Et af de emner projektet også har haft på dagsordenen er hvordan vi kan nå målet og samtidigt fastholde kvaliteten i områderne.

Endeligt vil du som sædvanligt komme på en ekskursion hvor problemer og løsninger vil blive præsenteret.
Der er fagfolk med på hele turen så der er god mulighed for at få svar på spørgsmål.

Program

10.00 – 10.15 Velkomst v/formand Peter Bagge

10.15 – 10.45 En indledning hvor moderne tiders byplanlægning og udvikling sættes i relief i forhold til kriminalitet og tryghed. Kriminalpræventive og tryghedsskabende principper i det fysiske bymiljø.
v/Karsten Nielsen, specialkonsulent og Bo Grönlund, arkitekt MAA

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30 Orientering om baggrund, indhold og resultater fra projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning” v/Karsten Nielsen og Bo Grönlund

11.30 – 12.00 Orientering om baggrundsinfo inden turen v/Lone Schock, planchef i Ballerup Kommune

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.30 Bustur – hvor vi skal ud at se på de aktuelle projekter i Ballerup, der vil blive serveret kaffe og kage på turen. Undervejs vil der være mulighed for at uddybe, hvad vi har set. Afsætning ved Ballerup station og Lautruppark Hotel.

Praktiske oplysninger

Pris

Deltagelse i forårsmødet : 750 kr. incl. mad og drikkevarer.

Sted

Hotel Lautruppark, Borupvang 2, 2750 Ballerup.

Tilmelding

Tilmelding sker herunder senest onsdag den 16. april 2014. Tilmelding er bindende. Ved afbud efter d. 16. april 2014 betales det fulde deltagergebyr.

Se invitationen her