Grundet for få tilmeldinger, har vi set os nødsaget til at aflyse den planlagte forårsmøde- studietur til Hamborg. Turen vil dog blive taget op igen i foråret 2017 med håbet om, at det er muligt at skaffe tilstrækkelig opbakning til at gennemføre turen.

De tilmeldte vil få direkte besked.

/ Bestyrelsen…