Forårsmødet, som var planlagt til at finde sted i Ballerup, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

Temaet for mødet var ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning”.

Det var vores opfattelse at der var tale om et passende tema og dagen indeholdt både teori og praksis med tur ud i problemområder.

Efterfølgende bad vi om jeres kommentarer til indhold mv. og hvorfor mødet ikke var prioriteret.

Den årsag flest angav var, at der desværre ikke var tid. Foråret er en periode med flere større konferencer og møder – derfor havde man valgt at prioritere anderledes.

Det betyder at vi i 2015 vil lave et noget anderledes forårsmøde hvor det nordiske samarbejde kommer i fokus. En del af mødet vil blive henlagt til Oslo, og der arbejdes på at vores norske kolleger bliver en væsentlig del af mødet.