Kære Planchefer

Efter et forår, som på surrealistisk vis ændrede vores trygge hverdag, er vi nu på vej videre – ikke tilbage til det ”normale”, men måske mod en ny normal? Corona pandemien vil næppe revolutionere den verden og den hverdag, vi kender. Men rent mentalt vil vi være påvirket, fordi vi har set hvordan en pandemi på kort tid kan lukke verden ned. En lidt skræmmende oplevelse. Jeg tror ikke det vil betyde, at folk flygter fra by til land, lukker den kollektive trafik totalt eller giver ensrettede gågader, for nu at sætte tingene på spidsen. Men der er en påvirkning, først og fremmest økonomisk og i vores adfærd. Måske vil det også kunne ses fysisk og i byplanlægningen? Det har forstærket debatten om en bæredygtig samfunds- og byudvikling. Som byplanlægger bliver det spændende at følge.

Netop måden vi planlægger på set ud fra en bæredygtig og resilient synsvinkel vil være et hovedtema på vores Årsmøde den 19.- 20. november i år på Hindsgavl. Vi har allieret os med nogle stærke profiler. Vi får besøg af professor Steen Hildebrandt, der taler for en ny bæredygtig retning i byplanlægningen for at ændre på det usammenhængende byggeri og bymiljø, vi ser i dag. Helle Søholt, CEO fra Gehl, vil komme med oplæg om sund og bæredygtig byplanlægning, bl.a. med erfaringer fra nedlukningen under corona-krisen. Hun peger på, at krisen kan betyde, at byens rum vil blive indrettet på nye måder fremover.

Der er lagt op til en spændende og højaktuel debat. Så sæt kryds i kalenderen 19.-20. november.
https://www.steenhildebrandt.dk/2017/02/hvis-vi-ikke-aendrer-retning-ender-vi-der-hvor-vi-er-paa-vej-hen/
https://www.facebook.com/DR2Deadline/videos/corona-arkitektur/561349964762921/

Vi forventer, at invitationen med endeligt program kommer ud i starten af september. Glæd dig til to spændende netværksdage til efteråret. Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk at oprette dig på KTC.dk, danske planchefers medlemsnetværk:
https://www.ktc.dk/netvaerk/danske-planchefer-medlemsnetvaerk

Rigtig god sommer

Bestyrelsen