Historie

Danske Planchefer blev stiftet 9. september 2003. Initiativtager var den daværende stadsarkitekt i Horsens, Henrik Berthelsen.

Foreningens sigte var ledelsesmæssigt og fagligt, at styrke den strategiske og fysiske planlægning i Danmark.

Foreningen afholder hvert år to årlige møder med en kombination af oplæg, debat, workshops og kollegialt samvær. Det er en tradition, at Årsmødet har et overordnet ledelsestema, mens Forårsmødet tager afsæt i et aktuelt fagligt emne og indeholder en besigtigelse af en relevant og interessant lokalitet.

Kommunikation, ledelse, rekruttering og plankultur er eksempler på de ledelsestemaer, foreningen har taget op. De faglige temaer tager alle udgangspunkt i tidens aktuelle udfordringer, ofte belyst ved lokale eksempler. På årsmødet er det desuden fast tradition, at vi hører nyt fra Naturstyrelsen.

Kommunalreform og lokale organisatoriske ændringer, har igennem årene sat deres præg på medlemskredsen. I flere af de nye, større kommuner er planchefens opgaver nu fordelt på flere personer – enten ved en faglig opdeling, så der for eksempel er én chef, som har ansvar for lokalplaner og en anden for kommuneplanen, eller ved at der er indføjet et ekstra led i organisationen i form af sektionsledere eller tilsvarende. Det betyder, at en del kommuner nu har mere end ét medlem i foreningen.

På nær ganske få kommuner, er alle Danmarks kommuner repræsenteret. Foreningen arbejder løbende på opdatering af medlemskredsen. Den 1. oktober 2014 havde foreningen 137 medlemmer og et seniormedlemmer.

Foreningen sekretariatbetjenes af KTC.