Hermed indkaldes til generalforsamling i Danske Planchefer.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens årsmøde på Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, fredag d. 20. november 2020 kl. 08:45 (gå til program og tilmelding…)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Budget for 2021, herunder fastlæggelse af kontingent
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Godkendelse af revisor
  9. Eventuelt