Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens årsmøde på Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, fredag d. 19. november 2021 kl. 08:45-9:45

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Budget for 2022, herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af formand. Foreningen genopstiller nuværende formand Henrik Børsting Aagaard, Vejle Kommune.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Godkendelse af revisor
 10. Kort gennemgang af hjemmesiden og de regionale planchefgrupper.
 11. Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag under pkt. 6.

Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på heaag@vejle.dk

Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde

Gå til program og tilmelding…