Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danske Planchefer. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Danske Planchefers årsmøde, som afvikles i dagene 17. og 18. november 2016.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Orientering om arbejdet i Planfaggruppen
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent.
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Godkendelse af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,
Fredag den 18. november kl. 08:45 – 09:45
Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde

Program og tilmelding…