Hermed indkaldes der til Danske Planchefers generalforsamling 2017

Der er indkommet forslag til dagsordenen fra bestyrelsen om vedtægtsændringer til § 2, § 4 og § 6.

Der er ikke foreslået kandidater til formandsposten.

På den baggrund er dagsorden følgende:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Forslag om vedtægtsændringer *
 6. Budget for 2018, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af formand. Foreningen opstiller nuværende formand Anja Carlslund fra Ishøj Kommune
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Godkendelse af revisor
 10. Eventuelt

* Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er, at:

 • 2 og § 4 ændres så regionerne udgår, og at planchefer i region og stat kan deltage i foreningens årsmøde og forårsmøde
 • 6 ændres til at foreningen afholder årsmøde hvert år og forårsmøde hvert andet

Endelig forslag til ændringerne bliver fremlagt på generalforsamlingen. Læs foreningens nuværende vedtægter…

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,
Fredag den 10. november kl. 08:45 – 09:45
Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde

Program og tilmelding…