Danske Planchefers generalforsamling 2018 –

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
4. Godkendelse af regnskab
5. Budget for 2019, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Godkendelse af revisor
9. Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag under pkt. 6.

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,
Fredag den 16. november kl. 08:45 – 09:45

Program for årsmødet…