Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danske Planchefer. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Danske Planchefers årsmøde, som afvikles i dagene 9. og 10. november 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen
4. Godkendelse af regnskab
5. Budget for 2018, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand. Foreningen opstiller nuværende formand Anja Carlslund fra Ishøj Kommune
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Godkendelse af revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk

Kandidat til formandsposten kan opstilles af mindst 10 medlemmer ved skriftlig anmeldelse til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk

Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,
Fredag den 10. november kl. 08:45 – 09:45
Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde

Program og tilmelding…