Der indkaldes hermed til generalforsamling I Danske Planchefer

Generalforsamlingen finder sted den 20. november kl. 8.45 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Godkendelse af regnskab
4.    Budget for 2016, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.    Forslag fra medlemmerne
6.    Orientering om arbejdet i Planfaggruppen
7.    Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.    Godkendelse af revisor

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jfr. stk. 4 skriftligt sendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.