Kontingentet er 1200 kr om året for det første medlem fra en kommune og 600 kr om året for hvert af følgende medlemmer fra samme kommune.
Som medlemmer i foreningen optages planchefer og ledere/ chefer i tilsvarende stillinger i danske kommuner og regioner.

Indmeldelse i Danske Planchefer

I formularen herunder kan du melde dig ind i Danske Planchefer.