Danske Planchefers årsmøde i det herrens år, Corona-året 2020

En virus ved navn COVID 19 har i den grad præget vores liv og hverdag i 2020. Det vil også præge vores årsmøde både i den praktiske afholdelse, men også i indholdet. Sidste år snakkede vi om, hvem der bestemmer, hvordan vores byer og landskaber kommer til at se ud. I år skal vi måske snakke lige så meget om HVAD, der bestemmer, hvordan vores omgivelser kommer til at se ud. Bæredygtighed har om ikke fået en ny dimension så i hvert fald et nyt fokus med Coronavirus.

Verdensmål, bæredygtighed, Corona og byplanlægning vil være et hovedtema på vores årsmøde. Vi har igen overgået os selv (!) med et spændende program. Som nævnt i vores sommerhilsen får vi besøg af professor Steen Hildebrandt, der taler for at ændre på det mindset vi tilgår byudviklingen med. Verdens målene fejer de gamle paradigmer væk som har manifesteret sig i usammenhængende byggeri og et ugennemtænkt bymiljø. Verden kalder på forandring gennem ”omsorgsfuldt globalt lederskab”

Helle Søholt, CEO fra Gehl, vil komme med oplæg om byer, der sætter mennesket i centrum og hvordan arkitekturen skal tilpasse sig mennesket og ikke omvendt. Helle Søholt pege på erfaringer fra nedlukningen under Corona-krisen, der har aktualiseret den Gehl’ske tilgang.

Og som opvarmning på den debat får vi besøg af professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen. Han leder et forskningsprojekt, HOPE, hvor man undersøger vores adfærd og hvordan vi indretter os i krisesituationer som denne Coronakrise. Der er lagt op til nogle ’aha’ oplevelser. Vil vi få et yderst interessant og dybt indblik i den menneskelige adfærd, relevant for os som ledere og planlæggere. Selv om dette oplæg kommer sent en lang torsdag, tør vi godt love, at det nok skal holde os vågne.

Forinden skal vi traditionen tro blive opdateret på seneste nyt fra KL og Erhvervsstyrelsen.

Vi ser frem til at se jer på Hindsgavl torsdag den 19.- og fredag den 20. november i år.

På grund af de gældende COVID19-retningsliner for forsamlinger er vi desværre nødt til at sætte et max. antal på deltagerne i år på 45. Det er første til mølle-princippet, men vi vil lave en venteliste og gerne tilgodese, at flest mulige kommune kan deltage.

Henrik Børsting Aagaard, Formand for Danske Planchefer

Gå til program og tilmelding…