Foreningen af bæredygtige planchefer?

Så mødes vi endelig igen. Vi glæder os vildt meget i bestyrelsen til at komme til Hindsgavl og mødes med kollegaer fra det ganske land, drøfte vigtige emner og netværke.

Verden er ikke helt den samme, som sidst vi mødtes. Ansvaret for og alvoren i at sikre en bæredygtig fremtid er blevet endnu mere tydelig.

Vi uddanner bæredygtige planlæggere, vi arbejder med bæredygtig ledelse, og vi skal skabe bæredygtige byer. Men hvad betyder det for os som ledere og planchefer? Hvad betyder de 17 verdensmål for de kommunale organisationer og måden, vi samarbejder på? Hvad betyder det for de krav, vi stiller og de resultater, vi skal opnå? Og hvordan afvejer vi hensyn og finder balancen mellem de mange hensyn, vi skal varetage?

FN’s 17 verdensmål beskriver byer og bæredygtige lokalsamfund som vigtige omdrejningspunkter for en bæredygtig omstilling. Verdensmål nr. 17 identificerer partnerskaber og samarbejder på tværs som metoden til at indfri verdensmålene. Verdensmålene omfatter også bæredygtig energi, infrastruktur og innovation samt klimatilpasning. Der er ingen tvivl om, at vi som planchefer har en central rolle i forhold til bæredygtighed og realisering af verdensmålene.

I marts afholdt vi et webinar om Bæredygtig Byudvikling. Hildebrandt opfordrede os i sit oplæg til at benytte Covid-19 som en anledning til at nedbryde siloerne og arbejde på tværs. Vi er nødt til at organisere os og arbejde på nye måder uden skelen til ”ressortfnidder og silotænkning”. Vi skal ikke tilbage til det ”normale”, som Hildebrandt udtrykte det. Det er ikke bæredygtigt. Men hvad så?

Opgaverne bliver mere og mere komplekse, vi skal kunne handle agilt, og det er en forudsætning for at vi kan skabe bæredygtige og langtidsholdbare resultater, at vi arbejder sammen på tværs med borgere og virksomheder og tænker i helheder. Samtidig er vores organisationer og lovgivning ofte baseret på traditionel silotænkning, og de tværgående afvejninger af hensyn er ofte placeret i det politiske rum. Selvom vi som planlæggere og planchefer som udgangspunkt er disponeret for at se sammenhænge og helheder, så er vi også en del af opdelte organisationer. Så hvordan organiserer vi os og kombinerer myndighedsrollen med ønsket om samskabelse og partnerskaber?

Temaer for Årsmødet i Danske Planchefer er ”Bæredygtighed og ledelse” – og programmet vil spænde fra oplæg om bæredygtig byudvikling, om organisering, samarbejde og partnerskaber til oplæg om de paradokser, vi oplever som ledere i bæredygtighed.

Vi skal naturligvis også opdateres på seneste nyt fra KL og den nye styrelse Bolig- og Planstyrelsen, vores vigtigste samarbejdspartnere i det offentlige.

Vi ser frem til at se jer på Hindsgavl torsdag den 18.- og fredag den 19. november i år.

Henrik Børsting Aagaard, Formand for Danske Planchefer

Gå til program og tilmelding…

 

”Noget må vi gøre, for det vi gør, gør en forskel”

Steen Hildebrandt, fra DP webinar marts 2021