Medlemmer

Som medlemmer i foreningen optages planchefer og ledere/ chefer i tilsvarende stillinger i danske kommuner og regioner. Ved planchef forstås en person, der:

  • ­Har fagligt ansvar for hele eller dele af kommunens fysiske planlægning og udvikling, for eksempel kommuneplan, lokalplaner, byomdannelse og anden form for planlægning i henhold til planloven, eller har fagligt ansvar for hele eller dele af den regionale udviklingsplan
  •  Har personaleansvar
  •  Organisatorisk er placeret på niveau som afdelingsleder, fagcenterchef, leder af stabsfunktion eller tilsvarende med direkte reference til direktionen eller som sektionsleder, teamleder eller tilsvarende med fagligt og personaleledelsesmæssigt ansvar og direkte reference til afdelingsleder eller lignende.

Tekniske direktører og tekniske chefer kan også optages i foreningen.

Et medlem, der overgår til pension, kan forblive i foreningen som seniormedlem.

Kontingent

Kontingentet er 1200 kr om året for det første medlem fra en kommune og 600 kr om året for hvert af følgende medlemmer fra samme kommune.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.