Vi har valgt at gå ind i et medlemskab af Nordic Planning Comitee og I den forbindelse betale for de omkostninger der er ved medlemskabet.

KTC har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at afholde udgiften, men i bestyrelsen har vi vurderet at området er så væsentligt, at vi er gået ind i arbejdet.

Tine Christiansen og Bo Riis Dunn repræsenterer foreningen, og der har været afholdt et møde på Island i november 2013.

På det møde blev kommissorium og arbejdsprogram udarbejdet. Det overordnede formål er erfaringsudveksling på tværs af de nordiske lande.

De danske indlæg var om kommunesammenlægningen, foreningen og KTC.

Andre emner var hvordan man kan arbejde med byernes liv gennem belysning i de mørke måneder, havnebyer og støj, herunder den udfordring det giver for en by at have færger i midtbyen.

Ud over mødet på Island har der været afholdt to telefonmøder.

Forslaget om en anden form på vores forårsmøde er en udløber af arbejdet i Nordic Planning Comitee. Vi har som mål allerede nu at begynde at høste frugten af et tættere nordisk samarbejde.