8 09, 2017

Danske Planchefer Årsmøde 2017

september 8th, 2017|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefer Årsmøde 2017

Så er vi klar med 2017- udgaven af Danske Planchefers årsmøde! I de smukke rammer på Hindsgavl Slot, vil vi igen i år mødes i 2 dage for at tage pulsen på Planområdet i Danmark. Med vedtagelse af ny planlov, et væld af vejledninger under udarbejdelse og et kommunalvalg på vej er presset på os og vores medarbejdere større end nogen sinde før. Vi har derfor i år valgt at sætte fokus på vores store ansvar for andres menneskers trivsel og for at skabe arbejdspladser, hvor vores medarbejdere og vi selv både giver og henter energi. Til at folde dette emne ud sammen med os har vi inviteret nogle aktuelle og engagerede oplægsholdere – og vi skal selvfølgelig også høre sidste nyt fra både KL og Erhvervsstyrelsen. I år har vi skruet op for pladsen til debat, erfaringsudveksling og networking i programmet, det håber vi I vil sætte pris på. Vi glæder os til at se Jer alle til et godt årsmøde i Danske Planchefer!  

8 09, 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

september 8th, 2017|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danske Planchefer. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Danske Planchefers årsmøde, som afvikles i dagene 9. og 10. november 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning om arbejdet i Planfaggruppen 4. Godkendelse af regnskab 5. Budget for 2018, herunder fastlæggelse af kontingent. 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg af formand. Foreningen opstiller nuværende formand Anja Carlslund fra Ishøj Kommune 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Godkendelse af revisor 10. Eventuelt Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk Kandidat til formandsposten kan opstilles af mindst 10 medlemmer ved skriftlig anmeldelse til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, Fredag den 10. november kl. 08:45 – 09:45 Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde Program og tilmelding…

3 07, 2017

God sommer!

juli 3rd, 2017|Nyheder|Kommentarer lukket til God sommer!

Kære Planchefer Et travlt forår har ramt planområdet, og med ikrafttrædelse af ny planlov 15. juni og Finger Plan 2017 er det velfortjent at ferien står for døren. En tak til planfaggruppen for det store arbejde, som vi ved vil fortsætte med diverse vejledninger på den anden side af sommeren. I bestyrelsen ønsker vi at styrke vores netværk i hele landet ikke mindst til gavn for planfaggruppen, der trods bred geografisk spredning, kan have brug for en livline engang imellem. Dette er en af grundene til vi har sat fokus på vores hjemmeside og overvejer hvor vi kan få en god platform med mulighed for sparring, håber at kunne fortælle mere herom i løbet af efteråret. Trods en travl tid fandt 17 planchefer dog plads til 4. og 5 maj at tage med på forårsturen til Hamborg og fik trods regn og kulde en rigtig hyggelig og spændende tur. Udover tid til at dyrke netværket viste vores guide Torben Gade os både innovative kontor- og boligbyggeri, nye anvendelser for udlevede industribygninger og storskala havneomdannelse. På turen fik vi oprettet en Facebook side: Danskeplanchefer, så bliv medlem og se billeder fra turen og del dine egne byplanoplevelser med os alle. I bestyrelsen arbejdes der nu med at få årsmødet d. 9. og 10. november på plads, traditionen tro afholdes det på Hindsgavl Slot, sæt kryds i kalenderen det vil glæde os at se jer. På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle en god sommer. Bedste hilsner Anja

3 07, 2017

Danske Planchefer årsmøde 2017

juli 3rd, 2017|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefer årsmøde 2017

Vi har nu fastlagt datoen for Danske Planchefers årsmøde 2017. Skynd dig at blokere datoerne i din kalender og glæd dig til et par inspirerende dage i netværket, den 9. og 10. november. Traditionen tro, foregår årsmødet på Hindsgavl Slot - vi glæder os til at se dig! / Bestyrelsen

5 03, 2017

Danske Planchefer – Forårsmøde 2017

marts 5th, 2017|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefer – Forårsmøde 2017

Som udmeldt på årsmødet vil forårsmødet blive afholdt den 4. og 5. maj med tur til metropolen lige syd for landets grænse – Hamburg. Programoverblik: Bestyrelsen har i samarbejde med arkitekt og byplanlægger Torben Gade, der også vil guide os på turen, arrangeret et par begivenhedsrige dage, hvor der bliver rig mulighed for at få et byplanfagligt blik på Hamborgs forrygende udvikling, og hvor vi også får tid til at netværke. En 2-dages tur i god konferencebus, med start/slut i Kolding med overnatning i eneværelser på det gennemført miljørigtige hotel Wälderhaus i Hamburg. Faglige temaer for turen er: Plansystemet i Tyskland/Hamburg. Hamburgs situation som byregion og metropol. Storskala havneomdannelse. Byomdannelse. Nye anvendelser af udlevede industribygninger. Innovative kontor- og boligbyggerier. Bæredygtighed og klimatilpasning. Praktiske oplysninger: Pris: Deltagelse i forårsmødet 1.750 kr. incl. mad og drikke på enkeltværelse (alle priser er angivet uden moms) 4. og 5. maj 2017 - Tilmelding via menuen herover. Tilmelding senest fredag den 17. marts 2017 kl. 23:59. Tilmelding er bindende. Ved afbud efter tilmeldingsfristen, betales det fulde deltagerbeløb. Gå til program og tilmelding...  

13 02, 2017

Nyhedsbrev fra Danske Planchefer

februar 13th, 2017|Nyheder|Kommentarer lukket til Nyhedsbrev fra Danske Planchefer

Kære medlemmer Her får I en kort opdatering om foreningens aktiviteter i det nye år. Godt i gang med det nye år,  holdte vi den  6. januar konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet blev Henrik Børsting Aagaard fra Vejle Kommune enstemmigt valgt som medlem af bestyrelsen, næstformand i bestyrelsen og formand for planfaggruppen. Lisbeth ønskede at udtræde af bestyrelsen og planfaggruppen pga. jobmæssige ændringer.  Lisbeth udtræder pr. 1. februar 2017, men deltager gennem 1. halvår 2017 som supplerende medlem af planfaggruppen sådan at overdragelse kan ske glidende til Henrik. Vi vil gerne sige en stor tak til Lisbeth for omfattende og dedikeret indsats i forbindelse med planlovsrevisionen samt at få planfaggruppen konsolideret og udvidet. Karina Kisum Jensen fortsætter som kasserer. Udover konstituering drøftede vi emner til årsmødet og lagde sidste hånd på forårsturen der den 4. og 5 maj går til Hamborg. Tilmelding til turen kan snart ses på vores hjemmeside. Dette er årets første nyhedsmail, vores mål er at holde jer løbende orienteret om vores arbejde, håber I vil tage godt imod det. På bestyrelsens vegne vil jeg ønske et godt 2017 til jer alle. Bedste hilsner Anja

15 12, 2016

Udskiftninger i Danske Planchefers bestyrelse

december 15th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Udskiftninger i Danske Planchefers bestyrelse

Ved den nylige afholdte generalforsamling i Danske Planchefer skete der følgende udskiftninger i foreningens bestyrelse:   Bo Riis Duun (suppleant) udtræder fra bestyrelsen. Sara Aasted Paarup (medlem) udtræder af bestyrelsen pga. jobskifte. Peter Nielsen (Assens Kommune) er valgt som medlem til bestyrelsen. Morten Harder (Esbjerg Kommune) er valgt som suppleant til bestyrelsen. Poul Hvidberg-Hansen er genvalgt som medlem til bestyrelsen (sidste periode).   Vi takker udtrædende medlemmer for indsatsen - og glæder os til at byde de nye medlemmer og suppleanter velkommen i bestyrelsesarbejdet... Se hele bestyrelsen i Danske Planchefer / Anja Carlslund, Formand

15 12, 2016

Referat fra Danske Planchefer generalforsamling 2016

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat fra Danske Planchefer generalforsamling 2016

  Foreningen Danske Planchefer, 18. november 2016, kl. 8:45, Hindsgavl Slot Referent: Poul Hvidberg-Hansen   Dagsorden. Valg af dirigent. Kirsten Eldon, er valgt til dirigent. Formandens beretning. Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning, se vedhæftede bilag. Beretningen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Orientering om arbejdet i planfaggruppen. Formanden for planfaggruppen, Lisbeth Errboe Svendsen, aflagde beretning, se beretningen Orienteringen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Godkendelse af regnskab. Karina Kisum Jensen fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster. Regnskab er godkendt med følgende bemærkninger: Der skal ske en opklaring af skævt beløb for kontingentindtægter i samarbejde med sekretariatet. Regnskabet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent. Karina Kisum Jensen fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter. Budget er godkendt med følgende bemærkninger: Budget og regnskab for 2016 er lagt til grund for budgettet for 2017, idet det forventes at medlemstallet vil forblive konstant og at forårsturen til Hamburg gennemføres. Det foreslås at kontingentet videreføres i uændret for 2017. Budgettet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bo Riis Duun (suppleant) udtræder fra bestyrelsen. Sara Aasted Paarup (medlem) udtræder af bestyrelsen pga. jobskifte. Poul Hvidberg-Hansen er indstillet på at genopstille til genvalg for sidste periode. Følgende blev valgt. Peter Nielsen (Assens Kommune) er valgt som medlem til bestyrelsen. Morten Harder (Esbjerg Kommune) er valgt som suppleant til bestyrelsen. Poul Hvidberg-Hansen er genvalgt som medlem til bestyrelsen. Godkendelse af revisor. Peter Bagge (Esbjerg Kommune) er valgt til revisor. 9. Evt.: ingen forslag.

15 12, 2016

DP årsmøde – slides

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til DP årsmøde – slides

Her kan du hente slides fra Danske Planchefers årsmøde 2016... Danske Planchefers årsmøde 2016 - Christina Berlin Hovmand Danske Planchefers årsmøde 2016 - Berit Mathiesen, KL

15 12, 2016

Årsberetning fra KTCs Planfaggruppe

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Årsberetning fra KTCs Planfaggruppe

I forlængelse af ændringerne i Danske Planchefers bestyrelse efter generalforsamlingen i november 2015 blev det besluttet at Lisbeth Errboe Svendsen overtog formandsposten i KTCs Planfaggruppe. Danske Planchefer indgik i 2010 en associeringsaftale med KTC således at Danske Planchefer som forening foretager sin interessepåvirkende aktivitet ved at bemande KTC faggruppen. I 2010 blev faggruppen dannet ved at eksisterende kommunale netværk rundt i hele landet blev bedt om at udpege en repræsentant til faggruppen. Siden da var der sket udskiftninger løbende. Men gruppen var også blevet mindre, hvad der er uhensigtsmæssigt i forhold til at give interesse-arbejdet en bredde geografisk, mht. by-størrelser, mht. rammevilkår generelt og også i forhold til at klare arbejdsopgaverne i gruppen. Bredden i gruppen er væsentlig for at give gruppens udsagn vægt og validitet. Derfor blev der i januar 2016 skrevet ud til alle medlemmer af Danske Planchefer med opfordring til at melde sin interesse for deltagelse i gruppen. Gruppen blev derefter fornyet så den består af i alt 16 medlemmer ud over formanden, spredt geografisk i hele landet. Gruppen samledes derefter i forbindelse med KTCs faggruppekonference ultimo januar 2016. Her blev en mødeplan for hele året lagt, med fire møder i januar, maj, september og november. September-mødet blev på grund af høringen af planlovsforslaget konverteret til et høringsmøde, hvor også Danske Planchefers bestyrelse var inviteret til gennemgang af Planlovsforslag og det tilhørende lovforslag om ændringer i Naturbeskyttelsesloven ved de respektive styrelser. Faggruppen har afgivet et omfattende høringssvar om planlovsforslaget, som så har ligget til grund for KLs høringssvar om lovforslaget. Dertil er der givet input til et svar fra KLs indledende svar om økonomisk høring. Herudover har det i løbet af året været høringer om lovændringer vedr. flygtningeboliger, vedr. input til KL [...]