Kære medlemmer

Her får I en kort opdatering om foreningens aktiviteter i det nye år. Godt i gang med det nye år,  holdte vi den  6. januar konstituerende bestyrelsesmøde.

På mødet blev Henrik Børsting Aagaard fra Vejle Kommune enstemmigt valgt som medlem af bestyrelsen, næstformand i bestyrelsen og formand for planfaggruppen.

Lisbeth ønskede at udtræde af bestyrelsen og planfaggruppen pga. jobmæssige ændringer.  Lisbeth udtræder pr. 1. februar 2017, men deltager gennem 1. halvår 2017 som supplerende medlem af planfaggruppen sådan at overdragelse kan ske glidende til Henrik. Vi vil gerne sige en stor tak til Lisbeth for omfattende og dedikeret indsats i forbindelse med planlovsrevisionen samt at få planfaggruppen konsolideret og udvidet.

Karina Kisum Jensen fortsætter som kasserer.

Udover konstituering drøftede vi emner til årsmødet og lagde sidste hånd på forårsturen der den 4. og 5 maj går til Hamborg. Tilmelding til turen kan snart ses på vores hjemmeside.

Dette er årets første nyhedsmail, vores mål er at holde jer løbende orienteret om vores arbejde, håber I vil tage godt imod det.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske et godt 2017 til jer alle.

Bedste hilsner Anja