1. Valg af dirigent.

Niels Peter V. Lauridsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning.
Beretningen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

3. Orientering om arbejdet i planfaggruppen.

Formanden for planfaggruppen, Henrik Børsting Aagaard, aflagde beretning.
Orienteringen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

4. Godkendelse af regnskab.

Kassér, Karina Kisum Jensen, fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster.
Regnskab blev godkendt.
Regnskabet lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

5. Forslag om vedtægtsændringer

Næstformand, Henrik Børsting Aagaard, fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.
Vedtægtsændringerne lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

6. Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent.

Kassérer, Karina Kisum Jensen, fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter.
Budgettet blev godkendt med følgende bemærkninger:
I Budget 2018 forventes det, at medlemstallet vil forblive konstant, at der i lige år ikke længere afholdes forårsmøde samt at deltagerantallet til årsmødet stiger til 50.
Det foreslås at kontingentet videreføres uændret for 2018.
Budgettet lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formand Anja Carlslund (Ishøj Kommune) er på valg – hun modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem og næstformand Henrik Børsting Aagaard (Vejle Kommune) er på valg – han modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Karina Kisum Jensen (Ikast-Brande Kommune) udtræder af bestyrelsen.
Suppleant Marianne Galsgaard (Thisted kommune) er på valg – hun modtager genvalg.

Følgende blev valgt:
Anja Carlslund (Ishøj Kommune) blev genvalgt som formand.
Henrik Børsting Aagaard (Vejle Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Morten Harder (Esbjerg Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Marianne Galsgaard (Thisted Kommune) modtog genvalg som suppleant.
Pernille Møller Nielsen (Sønderborg Kommune) blev valgt som suppleant.
Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) blev valgt som suppleant.

8. Godkendelse af revisor.

Peter Bagge (Esbjerg Kommune) blev genvalgt til revisor.

9. Evt.:

Ingen forslag.