1. Valg af dirigent.

Karina Kisum Jensen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning. Året indsatser har stået i netværkets tegn og hjemmesiden og herunder samarbejdet med KTC og deres platform, som er et arbejde, der fortsætter i det kommende år. Forårsturen går til Esbjerg og Varde den 23. og 24. maj 2019. Årsmødet afholdes på Hindsgavl 14. – 15. november 2019.
Beretningen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

3. Orientering om arbejdet i planfaggruppen.

Formanden for planfaggruppen, Henrik Børsting Aagaard, aflagde beretning. I år har plandata fyldt rigtig meget, samt høringer m.v. Derudover har der fortsat været fokus på netværk, rekruttering på planområdet og opfølgning på både planlov og plandata.
Orienteringen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

4. Godkendelse af regnskab.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster. Regnskab blev godkendt.
Regnskabet lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

5. Budget for 2019, herunder fastlæggelse af kontingent.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter. Budgettet blev godkendt med følgende bemærkninger:
I Budget 2019 forventes det, at medlemstallet vil forblive konstant, at der afholdes forårsmøde samt at deltagerantallet til årsmødet forbliver 50 som i 2018.
Det foreslås, at kontingentet videreføres uændret for 2019.
Budgettet lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Poul H. Hansen udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Peter Michael Nielsen (Assens Kommune) er på valg – han modtager genvalg Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) er suppleant og modtager valg som bestyrelsesmedlem.
Pernille Møller Nielsen (Sønderborg Kommune) suppleant udtræder af bestyrelsen.

Følgende blev valgt:
Peter Michael Nielsen (Assens Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Britta Bjerregaard Pørksen (Randers Kommune) blev valgt som suppleant.
Thlna Wallin Jensen (Aalborg Kommune) blev valgt som suppleant.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Anja Carlslund (Ishøj Kommune) Formand.
Henrik Børsting Aagaard (Vejle Kommune) Næstformand.
Morten Harder Hougaard (Esbjerg Kommune) Bestyrelsesmedlem.
Marianne Davidsen Galsgaard (Thisted Kommune) Suppleant til bestyrelsen.

8. Godkendelse af revisor.

Peter Bagge (Esbjerg Kommune) blev genvalgt til revisor.

9. Evt.:

Der gøres opmærksomt på muligheden for at søge tilskud netværksaktiviteter – der er en pulje på 5.000 kr.