Herunder et referat af generalforsamling i Danske Planchefer, november 2015.

1.    Valg af dirigent Kirsten Eldon blev valgt. Kirsten konkluderede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2.    Formandens beretning Ligger på Danske planchefers hjemmeside. Godkendt.
3.    Godkendelse af regnskab Godkendt
4.    Godkendelse af budget Godkendt
5.    Forslag fra medlemmerne Ingen
6.    Orientering om arbejdet i Planfaggruppen Ligger på Danske planchefers hjemmeside
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Peter Bagge genopstiller ikke. Karina Kisum Jensen valgt til bestyrelsen. Anja Carlslund valgt til bestyrelsen. Tine Christiansen udtræder. Sara Paarup indtræder som bestyrelsesmedlem. Henrik Børsting Aagaard valgt som suppleant. Lisbeth Errboe Svendsen valgt.
8.    Godkendelse af revisor Jan Carlson genvalgt
9.    Eventuelt Der arrangeres forårstur d. 28.-29. April 2016 til en europæisk by – det kunne blive Hamborg, men gode forslag er meget velkomne. D. 17.-18. November 2016 afholdes årsmøde på Hindsgavl Slot. En stort tak til Afgående formand Peter Bagge for det store arbejde han har gjort i sin tid i bestyrelsen og som formand!