Tilmeldingen til årsmødet i Danske Planchefer den 19. og 20. november på Hindsgavl er godt i gang.Peter Bagge - sept 2014 (3)

For at få størst udbytte at årsmødet er det vigtigt at så mange som muligt møder op og bidrager til diskussionen om vores fælles fremtid. Det styrker bestyrelsen i deres kommende arbejde og er med til at give et mere sikkert mandat.

Og det er også godt for netværket med en bred deltagelse, for som altid er der i programmet indlagt gode muligheder for at netværke Hvem ved? måske er det på Hindsgavl du møder en kollega der har en idé til løsningen på det problem du lige går og tumler med.

Vi glæder sig til at se dig på Hindsgavl!

Peter Bagge
Formand