På sidste årsmøde blev debatten med Naturstyrelsens repræsentant meget kontant og direkte.

Emnet var et dårligt samarbejde og der blev skudt med skarpt i debatten.

Efterfølgende drøftede vi sagen med KL på et møde den 20. januar 2014, og de havde også fået tilbagemeldinger på et dårligt samarbejde med Naturstyrelsen.

Aftalen blev at DP kontaktede Naturstyrelsen og bad om et møde. Kontakten til Naturstyrelsen resulterede i at der blev afholdt et møde den 24. april 2014. Vi fremførte vores synspunkter, men Naturstyrelsen kunne ikke genkende det billede vi havde fået og mente, at der generelt var et fint samarbejde mellem kommunerne og Naturstyrelsen.

De tog udgangspunkt i det kodex for samarbejde mellem staten og kommunerne på miljøområdet der er udarbejdet i samarbejde med KL efter kommunesammenlægningen. Kodexet er fra 2013.

Så et ønske om et samarbejde om udarbejdelse af et nyt kodex kunne de ikke se et behov for. Aftalen blev at der skulle afholdes mindst et årligt dialogmøde og at DP skulle se om det var muligt, at konkretisere de samarbejdsproblemer der var blevet påpeget.

Efter aftale med KL igangsatte vi en spørgeskemaundersøgelse.

Resultatet var at kun 6 kommuner vendte tilbage med eksempler på dårligt samarbejde, hvorfor bestyrelsen har vurderet, at der ikke er et grundlag for at forfølge sagen yderligere.

Dialogmødet følger vi selvfølgeligt op på, så må vi se hvor langt vi kan komme ad den vej.

Samtidigt er der sket en omstrukturering i Naturstyrelsen, måske får den også indflydelse.