Kære Planchefer

Så er vi langsomt på vej tilbage til en mere fri hverdag igen ovenpå en pandemi, som har sat i relief, hvor sårbar den globaliserede verden er. Men det bliver ikke helt som før.

I foråret havde vi vores forsinkede årsmødeoplæg og debat i form af et webinar om bæredygtig byudvikling med Steen Hildebrandt og Helle Søholt fra Gehl. Og som Steen Hildebrandt sagde, så kan vi ikke bruge gårsdagens løsninger, som har givet nutidens problemer. Der skal ny medicin til. Vi er nødt til at organisere os og arbejde på nye måder uden skelen til ”ressortfnidder og silotænkning”. Vi skal ikke tilbage til det ”normale”, som Hildebrandt udtrykte det. Det er ikke bæredygtigt. Men hvad så?

Noget må vi gøre for ”det vi gør, gør en forskel”. Vi vil derfor fokusere på organisering og bæredygtig ledelse på vores årsmøde i år og drøfte, hvad vi som ledere kan gøre for at skabe de nødvendige forandringer i retning af en mere bæredygtig byudvikling. Programmet vil som sædvanlig komme ud sammen med tilmelding medio september. Og årsmødet foregår traditionen tro på Hindsgavl torsdag-fredag den 18.-19. november 2021.

Glæd dig til to spændende netværksdage til efteråret på Hindgavl.

Heldigvis behøver du ikke vente til november med at møde kollegaer. Der er 5 ledige pladser tilbage på vores studietur til Göteborg den 26.-28. august. 20 planchefer er tilmeldt. Og Sverige er blevet grøn i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Så du må godt.

Du finder tilmelding på Danske Planchefers hjemmeside under aktiviteter: Danske Planchefer

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer!

PBV

Henrik Børsting Aagaard

Formand