På to varme efterårsdage blev årsmødet 2014 i Danske Planchefer afviklet. Det blev to gode dage hvor planlægning og planchefen var i centrum.

Dag 1

På vores første dag fik vi tre gode oplæg dels fa Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, dels af Camilla Rosenhagen og Berit Mathisen fra KL.

Du kan finde deres oplæg på arrangementet her.

Årsmødeunderholdningen var Per Helge Sørensen med sit one man show, Djøf med løg(n).
Det er min klare fornemmelse at også dette punkt var en succes, i hvert fald fortsatte Per Helge langt ud over den aftalte tid og Tårnurets slag blev fint indarbejdet i showet.

Dag 2

Dag to startede med generalforsamlingen.
Referatet af generalforsamling i Danske Planchefer den 14. november 2014 kan hentes som pdf her.
De væsentlige ting der skal nævnes er vel at kontingentet fortsætter uændret.

Det samme er stort set tilfældet med bestyrelsen, som nu har denne sammensætning:

Formand Peter Bagge (ikke på valg)

Øvrige medlemmer er
Poul Hvidbjerg-Hansen, og Tine Christiansen som begge blev valgt på generalforsamlingen mens Karina Kisum og Anja Carlslund ikke var på valg

Som suppleanter er valgt:
Bo Riis Duun, Aabenraa Kommune, Sara Paarup, Frederiksberg Kommune, Marianne Galsgaard, Thisted Kommune og Lars Peter Salhøj, Randers Kommune blev valgt som suppleanter.

På generalforsamlingen blev der også sagt tak til Bjarke Danvig for mange års arbejde i bestyrelsen.

Hvis der stadig var nogen der havde tunge øjenlåg efter festmiddagen og en efterfølgende lang aften blev de helt sikkert åbnet fuldstændigt op da professor Ove Kaj Pedersen fra CBS tog fat.
De kom udsagn som:” planchefen er ude af billedet”, ”Planlægning er et historisk levn” osv. Jeg kan anbefale af man læser i hans bog ”Konkurrencestaten” fra 2011. Under debatten blev de provokerende udtalelser dog modereret.

Men en kort konklusion kunne være at hvis man som planchef ikke forstår at agere i den nye virkelighed som konkurrencestaten er et udtryk for har man ingen fremtid, tilsvarende skal planlægningen ses i samme lys.

Som kontrast til Ove Kaj Pedersen fik vi indlæg af Villum Christensen, formand for Erhvervs-Plan-,og Miljøudvalget i Slagelse Kommune og Carsten Kissmeyer borgmester Ikast-Brande Kommune.
Nogle af deres nøgleord var større råderum til kommunerne, de kan godt løfte ansvaret. Mindre statslig indblanding. Begrænsning på hvor lang tid en klage kan trække en sag.
Villum var så talsmand for en meget kraftig liberalisering af planlovens mens Carsten så den som en vigtig del, den sikrede blandt andet et demokrati og en vis styring.
Men begge så også gerne at de forskellige procedurer lempes og smidiggøres så det bliver lettere at drive en kommune.

Som opfølgning på Årsmødet kommer der et par artikler i Teknik & Miljø, i den forbindelse vil man også kunne se mere om hvad Ove Kaj Pedersen mener.
Videre vil der blive fulgt op på drøftelserne om planlovens fremtid og på den analyse af planloven miljøministeriet har igangsat.

Vigtige datoer 2015

Forårsmødet
Vil blive afholdt den 23. – 25. april 2015 på Oslofærgen med besøg og rundvisning i Oslo.
Vi har indgået en aftale med en kendt arkitekt som sammen med os er ved at lave et spændende program. I Oslo skulle der blive lejlighed til at få en sank med vores norske kolleger, som kan fortælle hvad det betyder når planloven får et nyt politisk ståsted.

Årsmødet 2015
Ligger den 19. – 20. november. Samme tide og sted ”som vi plejer”

Så der skal sætte et par datoer ind i kalenderen, gør det hellere nu!

Peter Bagge
Formand
Danske planchefer