Formål og vedtægter

Foreningens formål er

  • At skabe et fagligt, ledelsesmæssigt og kollegialt netværk for planchefer i danske kommuner og regioner
  • At dele viden og erfaringer om aktuelle ledelsesmæssige udfordringer inden for den kommunale og regionale forvaltning, især på planområdet
  • At bidrage til, at de kommunale og regionale planchefer både individuelt og som gruppe styrker deres ledelsesmæssige kompetencer med henblik på atfastholde/ udvikle kommunerne som attraktive arbejdspladser inden for planfaget
  • Placere planlægningen centralt i bevidstheden hos kommunale beslutningstagere, borgere og samarbejdspartnere
  • Sikre en løbende udvikling og høj kvalitet i fagets indhold og metoderat sætte aktuelle, planfaglige emner til debat blandt medlemmerne og herudover eventuelt bidrage til den offentlige debat inden for faget
På den stiftende generalforsamling i september 2003 blev foreningens første vedtægter lagt fast.

I november 2006 blev der foretaget mindre justeringer af vedtægterne. Blandt andet blev der i forbindelse med kommunalreformen åbnet mulighed for, at planchefer fra regionerne kunne blive medlemmer af foreningen.

På generalforsamlingen 21. november 2008 blev vedtægterne moderniseret og ændret lidt. Blandt andet har formålsparagraffen fået ny ordlyd, og regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret som følge af, at foreningen er blevet momsregistreret.

Seneste opdatering af vedtægterne blev vedtaget i 2017.

Se de gældende vedtægter fra november 2017 her

Årsregnskaber

Årsregnskaberne offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingen og kan ses på Danske Planchefers medlemsnetværk.

Tilskud til arrangementer

Tilskud til arrangementer Foreningen kan yde tilskud til lokale arrangementer, som medlemmerne tager initiativ til, og som understøtter foreningens formål. Arrangementet skal være tværkommunalt, det vil sige at mindst tre kommuner går sammen om det.

Ansøgning om tilskud sendes til formanden og behandles af bestyrelsen. Normalt er behandlingstiden 1-2 uger.

Aktiviteter, der har fået tilskud

  • Torsdagscafeer i Roskilde – oplæg og debat om nye, store byplanprojekter og andre planfaglige emner.
    Deltagerkreds: Planchefer fra Sjælland og medlemmer af Netværk for Yngre Planlæggere. Flere velbesøgte arrangementer.
  • Etablering af netværk for planlæggere fra fire kommuner (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal). Tilskud til ekstern oplægsholder på det første møde.
  • Opstartsmøde for et netværk af planchefer i Kreds Hovedstad