Kære Planchefer

Tak til alle jer, der deltog i det spændende webinar om Bæredygtig byudvikling, som blev sendt live fra Musikteatret i Vejle fredag den 26. marts 2021.

Du kan se eller gense webinaret med Steen Hildebrandt og Helle Søholt, Gehl her – https://www.vejlemusikteater.dk/danske-planchefer/ 

Program:
10.00-10-45: Bæredygtig byudvikling 1 – ved Helle Søholt
10.45-10.55: Pause
10.55-11.55: Bæredygtig Byudvikling 2 – ved Steen Hildebrandt
10.55-12.05: Pause
12.05-12.30: Debat med oplægsholdere og spørgsmål fra ’salen’

Det er som bekendt de oplæg, vi skulle have haft på vores årsmøde i november.

Oplægget lød:

En virus ved navn COVID 19 har i den grad præget vores liv og hverdag i 2020. Det vil også præge vores årsmøde både i den praktiske afholdelse, men også i indholdet. Sidste år snakkede vi om, hvem der bestemmer, hvordan vores byer og landskaber kommer til at se ud. I år skal vi måske snakke lige så meget om HVAD, der bestemmer, hvordan vores omgivelser kommer til at se ud. Bæredygtighed har om ikke fået en ny dimension så i hvert fald et nyt fokus med Coronavirus.

Verdensmål, bæredygtighed, Corona og byplanlægning vil være et hovedtema på vores årsmøde. Vi har igen overgået os selv (!) med et spændende program. Som nævnt i vores sommerhilsen får vi besøg af professor Steen Hildebrandt, der taler for at ændre på det mindset vi tilgår byudviklingen med. Verdensmålene fejer de gamle paradigmer væk som har manifesteret sig i usammenhængende byggeri og et ugennemtænkt bymiljø. Verden kalder på forandring gennem ”omsorgsfuldt globalt lederskab”

Helle Søholt, CEO fra Gehl, vil komme med oplæg om byer, der sætter mennesket i centrum og hvordan arkitekturen skal tilpasse sig mennesket og ikke omvendt. Helle Søholt pege på erfaringer fra nedlukningen under Corona-krisen, der har aktualiseret den Gehl’ske tilgang.

Vi glæder os.

Pbv

Henrik Børsting Aagaard
Formand